Het peuterpakket

Voor de jongste kinderen van twee tot vier jaar biedt de Wereldschool een peuterpakket. Het bezig zijn met de Nederlandse taal, educatieve spelletjes, creatieve activiteiten en voorgelezen worden bereidt kinderen goed voor op het "echte" leren. Het voorkomt dat zij in groep 1 - in Vlaanderen het eerste kleuterjaar - met een achterstand beginnen. Dit pakket is vooral bedoeld als informatiepakket en geeft allerlei adviezen. Bovendien zit er een goed activiteitenboek in, genaamd 'Voorsprong', om de Nederlandse woordenschat spelenderwijs aan te bieden en uit te breiden. Voor kinderen in anderstalige landen biedt dit aan ouders structuur om woorden aan te bieden en zo raken de kinderen spelenderwijs vertrouwd met het Nederlands. Het pakket bevat verder een aantal voorleesboeken, spelmateriaal, knutsel- en ontwikkelingsmaterialen en een informatiemap voor ouders.

Tijdsbesteding

Met de activiteiten van het Peuterpakket bent u ongeveer één uur per dag bezig. Verdeel de diverse opdrachtjes of leesmomenten over de dag. Of speel in op een situatie waarin uw kind toch al aan het spelen is.