Algemene informatie over het IB programma

IB staat voor international baccalaureate. Het IB-programma bestaat uit verschillende onderdelen: zes vakken plus Extended Essay, Theory of Knowledge en Creativity, Action & Service (CAS).  Een van de zes vakken kan Nederlands zijn. Deze kan worden gevolgd bij de Wereldschool, in combinatie met een internationale school. Hiervoor hoeft er geen docent Nederlands aanwezig te zijn op de internationale school. Hiervoor zorgt de Wereldschool via het IB Dutch Language A programma. Hieronder staat informatie over de zes vakken die in het IB programma worden gevolgd. 

Zes vakken

Group I: Studies in Language and Literature

Deze groep vereist een moedertaalniveau van de leerling. De groep is gesplitst in drie onderdelen die elk een andere invalhoek op de moedertaal hebben. De leerling kiest één of twee van de mogelijkheden:

Language A: Literature

Dit vak kan gedaan worden in elke moedertaal. Indien er geen moedertaal docent op de school aanwezig is kan het vak ‘self taught’ gedaan worden door de student. Dit is het vak dat door docenten van de Wereldschool via afstandsonderwijs begeleid kan worden.

Language A: Language in Literature

Dit vak wordt gegeven in 16 talen en kan niet ‘self taught’ gedaan worden.

Literature and Performances

Dit vak wordt gegeven in het Engels en op sommige scholen in het Spaans of Frans. Het kan niet ‘self taught’ gevolgd worden.

Group II: Language acquisition

Dit is de tweede taal. De leerling moet één tweede taal kiezen en kan dit op verschillende nieveaus doen. Ook is er de keuze tussen moderne en klassiek talen:

Moderne talen
  • Language ab initio: Het beginnersniveau. Het is per school afhankelijk welke mogelijkheden hiervoor aangeboden worden.
  • Language B:Het gevorderdenniveau. De leerling heeft de keuze tussen Standard level en Higher level.
Klassieke talen

Latijn of Grieks.

Group III: Individuals and Society

De leerling moet uit een van de volgende vakken kiezen, business and management, economie, aardrijkskunde, geschiedenis, informatietechnologie, filosofie, psychologie, sociale en culturele antropologie of wereldgodsdiensten.

Group IV: Experimental Sciences

De leerling kiest één van de volgende vakken: biologie, scheikunde of natuurkunde, design technologie of milieukunde (environmental systems & societies).

Group V: Mathematics and Computer Scienc

Binnen de wiskunde zijn vier niveaus mogelijk. Computer Science kan gekozen worden als aanvulling op een van de wiskundevakken.

Group VI: The Arts

De leerling kan kiezen uit vijf vakken: dans, muziek, film theater en visuele kunst.

Van de zes bovenstaande groepen moeten er drie op Standard Level en drie op Higher level gekozen worden. Uit groep 1 t/m 5  moet één vak gekozen worden. Uit groep 6 mág de leerling een vak kiezen. Er kan echter ook besloten worden een extra vak uit groep 1 t/m 5 te kiezen in plaats van een groep 6 vak.

Extended Essay

Elke leerling moet een essay van rond de 4.000 woorden schrijven in een van de IB-vakken, gekozen door de leerling zelf. Het Extended Essay geeft elke IB-leerling de ideale kans om origineel onderzoek te doen en te laten zien dat hij in staat is om dit op wetenschappelijke wijze aan te pakken. Het essay wordt beoordeeld door een externe examinator.

Theory of Knowledge

Theory of Knowledge (TOK) is een onderdeel van het IB. Het traint de leerling om kritisch na te denken. Er wordt gedebatteerd over diverse thema's, zoals logica, ethiek en filosofie.

Creativity, Action and Service

Het CAS-programma heeft als doel de leerling tot een leven buiten school te verplichten. Universiteiten vinden het, naast goede cijfers, steeds belangrijker dat leerlingen hebben gesport, vrijwilligerswerk hebben gedaan, in commissies hebben gezeten, enzovoort. Voorbeelden van CAS-projecten zijn: golflessen nemen om het golfvaardigheidsbewijs (GVB) te halen, asielhonden uitlaten en meedoen aan een toneelstuk. Voor een CAS-project mag de leerling niet betaald worden of de plaats van een betaalde kracht innemen.

Een bijbaantje in een restaurant (betaald of niet) zou dus geen CAS-project zijn; erwtensoep uitdelen aan daklozen bij het Leger des Heils wel.

IB-cijfers en het IB-diploma

Elk vak krijgt een cijfer tussen 1 en 7, zoals in Nederland op de middelbare school vaak een cijfer tussen de 1 en 10 gegeven wordt en in Frankrijk tussen de 1 en 20. Het totale aantal punten is 42. Daarnaast kan de leerling drie bonuspunten halen via het Extended Essay, een Theory of Knowledge-presentatie en het CAS-programma. Het IB-diploma wordt uitgereikt met minimaal 24 punten in de examens. Leerlingen die het IB-diploma hebben, worden geaccepteerd door universiteiten in meer dan honderd landen over de hele wereld. De meeste Nederlandse universiteiten eisen niet meer dan het minimum van 24 punten, maar wel een bepaald niveau van de Nederlandse taal. De universiteit van Cambridge eist minstens 38 punten.