Examen via de Wereldschool

De vakken die leerlingen van de Wereldschool volgen, worden afgesloten door een staatsexamen. De Wereldschool begeleidt de leerling tot het moment dat dit staatsexamen plaatsvindt. U meldt uw kind bij de Wereldschool aan voor de vakken in het examenjaar. Uw kind gaat aan de slag met de lesmap en de materialen en ontvangt daarbij begeleiding van een vakdocent. Uw kind wordt zo door alle leerstof heen geleid, oefent mondelinge opdrachten, maakt toetsen en krijgt feedback van de docent.

DUO

Het staatsexamen zelf wordt georganiseerd en afgenomen door de Dienst Uitvoering Onderwijs, onderdeel van het ministerie van Onderwijs. Het staatsexamen bestaat uit twee onderdelen: het Centraal Schriftelijk Examen en het College examen. De leerlingen van de Wereldschool nemen aan het eind van het schooljaar deel aan deze staatsexamens. U moet uw kind zelf aanmelden voor dit staatsexamen bij DUO. Aan het staatsexamen zijn kosten verbonden, die de ouders zelf moeten voldoen. Het opsturen van werkstukken, literatuurlijsten en andere zaken die de DUO verlangt zal de leerling ook zelf moeten aanleveren.

Het staatsexamen verloopt in een aantal stappen:

 • Stap 1:
  De aanmelding moet gedaan zijn vóór 1 januari van het jaar waarin uw kind examen doet.
  Er kunnen examens worden afgelegd voor één of meerdere vakken. Voor ieder vak ontvangt de leerling een deelcertificaat welke zij later zelf kunnen omwisselen voor een diploma. Indien voor alle vakken tegelijk examens worden gedaan inclusief het sectorwerkstuk (vmbo) of het profielwerkstuk (havo/vwo) ontvangt de leerling (mits geslaagd) direct een diploma van DUO.
   
 • Stap 2:
  Het is altijd nodig de informatie per vak te lezen. Dit is te vinden op de website van Duo, klik op vakinformatie. Tot slot kiest u de schoolsoort en er verschijnen bestanden per vak.
   
 • Stap 3:
  De betaling van het examengeld moet vóór 1 februari binnen zijn bij DUO en eventuele wijzigingen moeten dan ook zijn doorgegeven. Kijk voor de kosten van het staatsexamen op www.duo.nl.
   
 • Stap 4:
  Het opsturen van werkstukken, literatuurlijsten, het profiel- of sectorwerkstuk en overige zaken moet vóór 1 mei gebeuren.
   
 • Stap 5:
  Het Centraal Schriftelijk examen wordt door alle leerlingen in Nederland gemaakt. Het is één zitting per vak. Deze examens worden op verschillende locaties georganiseerd. Dit Centraal Schriftelijk Examen vindt meestal plaats in de tweede helft van mei.
   
 • Stap 6:
  Het College Examen daarentegen is specifiek voor leerlingen die staatsexamen doen. Het is een vervanging van de schoolexamens ofwel tentamens die de leerlingen normaal gesproken op school doen. Het College Examen is een mondeling examen. Dit examen moet altijd in Nederland worden afgelegd. Het College Examen is ook één zitting en vindt plaats in de maand juli of augustus.

  Uitslagen zullen bekend zijn in juli, aansluitend op het laatste mondeling examen. De Wereldschool ontvangt graag de uitslagen van de leerling.

Bij vragen kunt u uiteraard ook contact opnemen met de Wereldschool.