IB Dutch language A (self-taught)

Is er geen docent op de internationale school aanwezig als uw kind in Nederlands wil afstuderen? Dan kan IB Dutch language A via de Wereldschool worden gevolgd.  Uw kind wordt dan een self taught student die op afstand begeleid wordt. Meer inhoudelijke informatie over het IB programma kunt u hier lezen.

In de twee jaar die voor deze opleiding staat, moeten 10 boeken gelezen worden van verschillende periodes, genres en stijlen. Twee boeken behoren tot de wereldliteratuur en acht zijn oorspronkelijk Nederlandstalig. Alle werken moeten in het Nederlands gelezen worden. De lijst wordt in overleg samengesteld, maar volgens de richtlijnen van het IB. De boeken vormen het literaire hart van het programma. De twee studiejaren zijn in elf modules verdeeld. Als voorbereiding moet een leerling pre-IB Dutch of  VWO 4 Nederlands met voldoende resultaat hebben afgesloten.

Pre-IB

Sinds september 2013 biedt de Wereldschool een voorbereidingsjaar IB (Pre-IB). Pre-IB is qua niveau vergelijkbaar met VWO 4, maar het accent ligt meer op schrijven en literatuur. Het doel is de overgang naar IB makkelijker te maken. Vanaf het laatste jaar MYP kan hiermee worden begonnen.

Tijdsbesteding

Voor elke weektaak in het IB programma zijn drie à vier uur nodig. Op de meeste scholen wordt die tijd in het rooster vrijgehouden. Voor het hele jaar staan 150 uren.

Begeleiding

Om de twee weken moet de leerling werk opsturen. De docent becommentarieert het werk en kan ook extra oefeningen geven om lacunes weg te werken die er bijvoorbeeld bestaan op het gebied van de schrijfvaardigheid of het tekstbegrip. Ook vragen die ontstaan tijdens het maken van het huiswerk, worden beantwoord. Daarnaast is er een aantal Skype gesprekken met de docent ter voorbereiding op het examen. De Wereldschool adviseert om een studiejaar IB via de Wereldschool tegelijk met het schooljaar van de internationale school te beginnen. Bij aanmeldingen na oktober kunt u het beste even met de Wereldschool contact opnemen voor advies over de te volgen studieplanning. Elke internationale school heeft een coördinator voor de self-taught students. Met hem of haar onderhoudt de docent van de Wereldschool contact. De coördinator van de school verstrekt verdere informatie over het IB-programma.