Ik kom terug naar Nederland

De Wereldschool begeleidt u ook bij terugkeer naar Nederland. Wij bieden hiervoor de volgende dienstverlening:

 • Advies over instroom in het Nederlandse onderwijs
  Komt u terug naar Nederland dan helpen wij u graag met het zoeken naar een goede school.  Wij adviseren u over het onderwijs dat het beste past bij uw kind, leggen contacten en helpen u bij de inschrijving.  Indien gewenst,  kunnen wij samen met u het gesprek met de nieuwe school aan gaan.
 • Aanvullende vakken volgen
  In het voortgezet onderwijs komen dikwijls vakken voor die uw kind op de school in het buitenland niet of op een lager niveau heeft gevolgd. Dan is het raadzaam deze vakken op te pakken met de Wereldschool en toe te werken naar een niveau dat past bij het instromen in Nederland.
 • Niveautesten
  Ook kunnen wij uw kind testen, zodat hij/zij instroomt op het opleidingsniveau passende bij zijn of haar potentie.
 • Relocatietraining
  Terugkeren naar Nederland of België is beslist niet eenvoudig, want re-integreren is niet gewoonweg het "oude" leven weer oppakken. De samenleving is veranderd, de kinderen zijn groter geworden en de herinneringen zijn anders dan wat de werkelijkheid is. Juist door de ervaringen in het buitenland vallen nu juist zaken op die vroeger vanzelfsprekend waren. De Wereldschool biedt relocatietrainingen aan, waarin het kind centraal staat. Een deskundige kinderpsycholoog of pedagoog begeleidt de repatriëring. Na een intake  wordt een coaching traject opgesteld. Indien nodig kunnen er ook cognitieve of psychologische testen worden afgenomen.

Advies

Heeft uw hulp nodig bij één van bovenstaande zaken, of andere vragen rondom uw terugkeer? Neem gerust contact met ons op. We beantwoorden uw vragen snel en brengen eventueel uw situatie en vragen in kaart middels een intakeformulier.