Verreweg het beste onderwijs voor uw kinderen

Vraag gratis oriëntatiegesprek aan >

Nederlands onderwijs in het buitenland!

Sommige dingen zijn typisch Nederlands. U kent ze wel: de geur van warme rookworst en erwtensoep, het genot van hagelslag op een sneetje witbrood, de eerste hap verse, zoute haring van het voorjaar. Het is mooi en belangrijk een stukje Nederland aan uw kind mee te blijven geven, ook wanneer u zelf niet meer in Nederland woont. IVIO-Wereldschool biedt verreweg het beste onderwijs voor uw kind.

 

  • Volledig basis en voortgezet onderwijs
  • Diploma op vmbo-tl, havo of vwo niveau;
  • Starten of instromen op elk moment;
  • Flexibel studietempo;
  • Online en klassiek lesmateriaal mogelijk;
  • Overal ter wereld te volgen;
  • Persoonlijk contact met onze docenten.

 

VERREWEG HET BESTE ONDERWIJS U
Vindt op deze pagina een overzicht van de lesprogramma’s en pakketten die IVIO-Wereldschool u aanbiedt. Vraag meer informatie aan, laat u terugbellen voor een gratis oriëntatiegesprek of neem zelf contact met ons op.

Lesprogramma's IVIO-Wereldschool

 
optel.png
Nederlands basisonderwijs
Ook wanneer een kind in het buitenland verblijft is de basisschoolperiode erg belangrijk voor zijn kennis over Nederland en de Nederlandse taal. In deze periode legt uw kind namelijk het fundament van zijn algemene ontwikkeling, woordenschat en grammatica. IVIO-Wereldschool biedt uw kind daarom Nederlands basisonderwijs op afstand. Uw kind volgt dezelfde vakken als de kinderen uit Nederland zoals rekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, natuur & techniek, tekenen & handvaardigheid, Engels en Frans. Compleet met begeleiding van een docent en (Cito)toetsen.
Vraag meer informatie aan >
 
gebouw.png
Nederlands voortgezet onderwijs
Middels afstandsonderwijs biedt IVIO-Wereldschool ook Nederlands voortgezet onderwijs aan. Uw kind volgt in de onderbouw dezelfde vakken als de kinderen uit Nederland zoals Nederlands, Engels, Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuur- en scheikunde, wiskunde en economie. In de bovenbouw kiest uw kind een sector (vmbo-tl) of een profiel (havo/vwo). Compleet met begeleiding van een mentor en examen coördinator voor extra ondersteuning, leidt IVIO-Wereldschool uw kind op tot het staatsexamen.
Vraag meer informatie aan >
 
scherm.png
Nederlandse les

Voor uw kind is het erg belangrijk om de Nederlandse taal goed te onderhouden of te leren. Zodat uw zoon of dochter onder andere contact kan blijven houden met het thuisfront. U weet zelf hoe lastig Nederlands kan zijn en dat het binnen een paar maanden kan verwateren. Met het gevaar dat uw kind een taalachterstand oploopt. IVIO-Wereldschool biedt lespakketten voor kinderen om het Nederlands te leren via afstandsonderwijs. Dus overal en op elk tijdstip. Hiermee blijft uw (klein)zoon of (klein)dochter zich ontwikkelen in de Nederlandse taal en is hij voorbereid op een eventuele terugkeer naar een Nederlandse school.

Vraag meer informatie aan >
 
peuter.png
Peuterpakket
Wanneer u met jonge kinderen langdurig in het buitenland verblijft - voor werk of een wereldreis -, is het belangrijk dat uw kinderen op een leuke manier in aanraking blijven met de Nederlandse taal. IVIO-Wereldschool biedt uw jonge kinderen een creatieve manier om hun kennis op peil te houden. Met onder andere educatieve spelletjes, voorleesboeken, knutsel- en ontwikkelingsmateriaal blijft uw kind met plezier in contact met zijn moedertaal en vaderland.
Vraag meer informatie aan >
 
NT2.png
NT2
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u graag wilt dat uw kind de Nederlandse taal leert. Bijvoorbeeld omdat het uw moedertaal is, zodat de communicatie met familie in Nederland makkelijker gaat of omdat uw kinderen op den duur naar een Nederlandse school gaan. Met het compleet nieuwe NT2-pakket biedt IVIO-Wereldschool Nederlandse taalles aan voor kinderen die de taal nog niet beheersen. Uw kind krijgt via Skype les van een docent Nederlands en u begeleidt uw kind met het huiswerk. De beste manier om het Nederlands als tweede of extra taal aan te leren.
Vraag meer informatie aan >
 
Dutch.png
Internationale School (IB-Dutch)
Uw kind wil graag op een internationale school Nederlands leren. Op sommige buitenlandse scholen wordt dit vak echter niet aangeboden. Ook in dit geval biedt IVIO-Wereldschool een passend lespakket aan. Uw kind krijgt de mogelijkheid om via afstandsonderwijs zelf Nederlands te leren op zijn school, onder begeleiding van een vakdocent. Zo kan uw kind zich bij terugkeer goed redden, ook op een Nederlandse school. 
Vraag meer informatie aan >