Afstandsonderwijs Basisschool

De Wereldschool biedt het basisonderwijs aan voor alle groepen of klassen. We volgen hierbij de kerndoelen en het referentieniveau 1F, die door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld.

 • Wanneer u naar het buitenland gaat en er is lokaal geen goede school beschikbaar, kunt u gebruik maken van het complete lesprogramma van de Wereldschool. Uw kind kan vanuit huis dezelfde vakken volgen als de kinderen in Nederland.
 • Onze lespakketten bieden tevens uitkomst als u gaat reizen met uw kinderen. Wij adviseren dan in ieder geval de vakken Nederlands, begrijpend lezen, schrijven en rekenen te volgen.
 • Uiteraard kunt u ook losse vakken bestellen naast het Nederlands als aanvulling op lokaal onderwijs, bijvoorbeeld wanneer de onderwijskwaliteit laag is, uw kind meer uitdaging nodig heeft of u uw kind wil voorbereiden op een terugkeer naar Nederland.

 

Momenteel bieden we  de volgende vakken en methoden:

 • Nederlands: Schatkist (groep 1-2),Veilig Leren Lezen (groep 3) en Taal op Maat (groep 4-8)
 • Ontwikkelingsgebieden (groep 1-2)
 • Rekenen: Wizwijs (groep 3-8)
 • Begrijpend lezen: Lezen in Beeld (groep 4-8)
 • Schrijven: Schrijven in de Basisschool (groep 3-5)
 • Aardrijkskunde: De Blauwe Planeet (groep 5-8)
 • Geschiedenis: Speurtocht (groep 4-8)
 • Natuur en techniek: Natuniek (groep 3-8)
 • Engels: Real English (groep 7-8)
 • Frans: Bonjour les enfants (groep 7-8)
 • Muziek
 • Tekenen en handvaardigheid

Werkwijze 

Elk vak bestaat uit leerboeken en werkboeken van een methode, aangevuld met een handleiding voor de lesgevende ouder en enkele digitale materialen. Daarnaast wordt ondersteunend materiaal zoals rekenblokjes, schriften en techniekmateriaal meegestuurd.

De handleiding is speciaal ontwikkeld door de Wereldschool en helpt u en uw kind door de leerstof heen. Daarnaast ontvangt u begeleiding van een Wereldschool docent. Bij de start vindt een kennismakingsgesprek plaats en een eerste Skype om de lessen te beginnen. Daarnaast vindt de begeleiding plaats op afstand via ons webbased leerlingvolgsysteem. Na aanmelding ontvangt u hiervoor de inlogcodes. U kunt te allen tijde vragen stellen aan onze docent. Tevens moet u elke maand opdrachten en (Cito)toetsen opsturen naar de docent. De docent geeft feedback, registreert deze in het leerlingvolgsysteem en analyseert  de voortgang van uw kind(eren).

Tijdsbesteding

Bij een compleet vakkenpakket kunt u uitgaan van ongeveer 16 tot 20 uur per week les. Met uw kind in de kleuterleeftijd bent u ongeveer 10 uur per week spelenderwijs met activiteiten bezig.

 

Voorlichtingsbijeenkomst

Bent u benieuwd geworden naar de diensten en lesmaterialen? Kom dan naar onze maandelijkse voorlichtingsbijeenkomst. Wij zullen u deze dag uitgebreid informeren over alles wat de Wereldschool u te bieden heeft en u kunt de materialen inzien. Daarnaast ontmoet u deze dag ouders die vaak ook reis- of emigratieplannen hebben. Een unieke gelegenheid om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Schrijf u snel in wat het aantal plekken is beperkt. Klik hier om u zelf in te schrijven.