Afstandsonderwijs Voortgezet onderwijs

De Wereldschool biedt voortgezet onderwijs aan op drie niveaus: vmbo-theoretische leerweg, havo en vwo. We voldoen aan alle leerlijnen en referentieniveaus.

 • Wanneer u naar het buitenland gaat en er is lokaal geen goede school beschikbaar, kunt u gebruik maken van het complete vakkenpakket van de Wereldschool. Uw kind kan vanuit huis dezelfde vakken volgen als de kinderen in Nederland. Er ontstaan geen instroomproblemen bij terugkeer.
 • Een compleet vakkenpakket van de Wereldschool is veel goedkoper dan internationaal onderwijs.
 • Onze lespakketten bieden tevens uitkomst als u gaat reizen met uw kinderen.
 • Uiteraard kunt u ook losse vakken bestellen naast het Nederlands als aanvulling op lokaal onderwijs, bijvoorbeeld wanneer de onderwijskwaliteit laag is, een vak in uw land niet aangeboden wordt of u uw kind wil voorbereiden op een terugkeer naar Nederland.
 • Alle vakken lopen synchroon met het voortgezet onderwijs in Nederland en leiden op tot het staatsexamen. In de bovenbouw kiest uw kind een sector (vmbo) of een profiel (havo of vwo).

Werkwijze

In het voortgezet onderwijs via de Wereldschool studeert de leerling zelfstandig met behulp van een lesmap en leerboeken. Daarbij wordt de leerling voor elk vak door een vakdocent op afstand begeleid, zodat inhoudelijk alles aan bod komt en de leerling feedback ontvangt op zijn huiswerk en toetsen. De ouder heeft een coachende rol. U helpt uw kind een goede studiehouding aan te nemen en houdt in de gaten of uw kind regelmatig huiswerk maakt.

Volgt een leerling een volledig pakket, dan wordt ook een mentor toegewezen die vakoverstijgend de leerling volgt. In het examenjaar biedt onze examen coördinator extra ondersteuning.

Studiebelasting

De studiebelasting voor het vak Nederlands bedraagt ongeveer 3 uur per week, exclusief het lezen van literatuur. Voor Wiskunde staat 4 uur. Aan de andere vakken besteedt de leerling gemiddeld 2½ uur per vak per week. Bij een volledig pakket kunt u uitgaan van 25 tot 30 uur studie per week.

De Wereldschool helpt u graag verder bij vragen over de juiste vakkenkeuze of verschillende edities van de methoden. Hier ziet u een globaal overzicht, per klas kunnen de vakken verschillen. In de bovenbouw worden in overleg de vakken gekozen die binnen een sector of profiel passen.

Vakken onderbouw

Methoden onderbouw

 • Nederlands
 • Wiskunde
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Natuur- scheikunde
 • Economie
 • Sector- en profielkeuze
 • Op niveau en Nieuw Nederlands
 • Moderne Wiskunde
 • Stepping Stones
 • D’accord en Carte Orange Navigo
 • Neue Kontakte
 • Werkplaats
 • Buitenland
 • Biologie voor jou
 • Pulsar en Nova
 • Pincode en 200 procent

 

 

Vakken bovenbouw

Methoden bovenbouw

 • Nederlands
 • Wiskunde A en B
 • Rekenen
 • Engels
 • Frans
 • Duits
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Economie
 • Maatschappijleer
 • Sector- en profielwerkstuk
 • Nieuw Nederlands
 • Moderne Wiskunde
 • Moderne Wiskunde
 • Stepping Stones
 • Grandes Lignes en Libre Service
 • Na klar
 • MeMO
 • Buitenland
 • Biologie voor jou
 • Systematische Natuurkunde
 • Chemie Overal
 • Economie in Context
 • Impuls en Dilemma