Nederlands voor de basisschoolleeftijd
(4 -12 jaar)

Tijdens de basisschool leren kinderen de basis van de Nederlandse taal. Met de lespakketten van de Wereldschool kunt u ook in het buitenland uw kinderen deze basis bieden. Hier zullen ze hun leven lang profijt van hebben. 

Bij al deze groepen kunt u kiezen voor Nederlands Online met digitale instructie en toetsen. Of u kiest voor de geheel fysieke variant met boeken en een lesmap.

Groep 1 en 2

De Wereldschool biedt een pakket voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Dit is uitgewerkt met behulp van de methode 'Schatkist'. Thuis Nederlands spreken en voorlezen is niet genoeg om de woordenschat van uw kind op peil te houden. Bovendien worden belangrijke auditieve vaardigheden aangeboden en geoefend die in groep 3 bij het leren lezen gebruikt worden. Dit alles biedt ons kleuterpakket Nederlands: Woordenschat, vaardigheden, klankbewustzijn, vertellen, voorlezen. U volgt spelenderwijs 10 activiteiten per week met uw kind. Dit is voor ongeveer 2 uur per week.

Groep 3

Bij het vak Nederlands (taal/lezen) wordt een begin gemaakt met het leren lezen en spellen van woorden en zinnen. De Wereldschool gebruikt hiervoor de methode 'Veilig Leren Lezen'. Omdat in deze groep de basis gelegd wordt, is het heel belangrijk dat u alle lessen doet en vaak herhaalt. In het pakket zitten ook extra leesboekjes om te oefenen. Indien uw kind ook in een andere taal leert lezen, is het verstandig 4 tot 6 maanden tussen het leren lezen in de twee talen te laten zitten. Anders kunnen de klanken erg verwarrend worden. Nederlands kost in groep 3 meer tijd dan in de hogere groepen: gemiddeld 4,5 uur per week. Uiteraard kan in overleg met de begeleidende docent ook voor een ander tempo worden gekozen.

Groep 4 - 8

Taal en Spelling worden aangeboden via de methode 'Taal op Maat'. Uw kind leert door de jaren heen grammatica, extra woordenschat, schrijven en alle spellingregels. Alleen het vak Nederlands kost in groep 4 t/m 8 ongeveer 3 à 4 uur per week verspreid over 32 weken. Uiteraard kan in overleg met de begeleidend docent ook voor een ander tempo worden gekozen.

Begeleiding en toetsen

Onder begeleiding van een bevoegd docent (op afstand) doorloopt u met uw kind de lessen. De docent volgt en monitort de voortgang en zal opdrachten en toetsen nakijken. Via ons leerlingvolgsysteem ontvangt u feedback. Naarmate uw kind ouder wordt, zal hij/zij steeds zelfdstandiger de lessen kunnen volgen.

Aan alle lespakketten zijn Cito toetsen toegevoegd. Hiermee wordt uw kind vergeleken met leeftijdgenoten in Nederland. De docent zal hier feedback over geven en eventueel extra hulp aanbieden.