Nederlands voor voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs biedt de Wereldschool het Nederlands aan op drie niveaus:

  • vmbo-tl
  • havo
  • vwo

De Wereldschool werkt in het voortgezet onderwijs met de methode 'Nieuw Nederlands'. Leerlingen kunnen kiezen tussen Nederlands online of een traditionele variant met lesmap en boeken.

Vmbo-tl is verdeeld over 4 jaar, havo duurt 5 jaar en vwo kan in 6 jaar worden afgerond. Het vak Nederlands kan worden afgesloten met een Staatsexamen. Het vak Nederlands kost ongeveer 3 uur per week aan studie en huiswerk.

Om in Nederland te kunnen terugstromen in het middelbare onderwijs of een studie te kunnen volgen, is het noodzakelijk om het Nederlands bij te houden. Bij veel Nederlandse studies worden hoge eisen gesteld aan het Nederlands.

Begeleiding en toetsen

In het voorgezet onderwijs werken de leerlingen zelfstandig en communiceren direct met de docent. Van de ouders wordt een coachende en controlerende rol verwacht. Ouders ontvangen maandelijks een voortgangsrapportage met de vorderingen. De leerling stuurt elke maand een deeltoets en een hoofdstuktoets in. Bovendien moeten enkele schrijfopdrachten en boekverslagen gemaakt en ingeleverd worden bij de docent.

In klas 1 en 2 krijgen alle leerlingen in april/mei een methode onafhankelijke toets. Zo volgen we de ontwikkeling van iedere leerling.

Internationale school

Uw kind kan naast de internationale school het vak Nederlands via de Wereldschool blijven volgen op verschillende niveaus. Gaat uw kind het IB volgen op de internationale school? Dan kan uw kind in klas 4 vwo het pre-IB Nederlands volgen ter voorbereiding.