Nederlandse les

Een verblijf in het buitenland is een fantastische mogelijkheid voor uw kinderen om een andere taal te leren. Maar het is ook belangrijk dat uw kinderen de Nederlandse taal goed onderhouden. Alleen thuis Nederlands spreken is niet voldoende. In dat geval loopt uw kind al na een paar maanden een taalachterstand op. Zorg daarom voor een goed lesprogramma om het Nederlands op peil te houden en bij terugkeer naar Nederland op gelijkwaardig niveau in te stromen. Dit kan thuis via de lesprogramma’s van de Wereldschool. Hieronder vindt u een overzicht van onze mogelijkheden.

Lespakketten Nederlands

We bieden het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in twee varianten aan:

Lespakket Nederlands Online

Uw kind kan Nederlandse lessen online volgen en zelfstandig aan de slag met opdrachten, filmpjes en digitale toetsen. Kijk naar het filmpje voor toelichting op Nederlands Online:

 

Bent u benieuwd naar het online pakket? Vraag dan het demoaccount aan! Vul het contactformulier in en vermeld hierop dat u graag het demoaccount zal willen inzien.

Fysiek Nederlands lespakket

Dit lespakket werkt met fysiek lesmateriaal, zoals ook op Nederlandse scholen wordt gebruikt. Leer- en werkboeken van een goede lesmethode zijn het uitgangspunt in de lessen. U ontvangt daarbij voor ieder vak een handleiding waarin de lessen stap-voor-stap staan beschreven.
In het basisonderwijs doorloopt u de lessen samen met uw kind. U wordt daarbij begeleid door een docent op afstand. Naarmate uw kind ouder wordt, gaat uw kind steeds meer zelf werken. In het voortgezet onderwijs werkt uw kind zelfstandig met de lesmap en de leerboeken, en communiceert hij/zij rechtstreeks met de vakdocent. Als ouder heeft u hierbij een coachende rol. De vakdocent beantwoordt vragen, kijkt toetsen na en geeft tips.

 

Begeleiding

De Wereldschooldocent neemt met elke nieuwe leerling persoonlijk contact op om kennis te maken en de start te bespreken. Onder begeleiding van deze bevoegd docent doorloopt u met uw kind de lessen. De verdere begeleiding op afstand is vormgegeven in ons Leerlingvolgsysteem. Hierin vindt u enerzijds een berichtenbox om onbeperkt vragen te stellen en toetsen in te sturen. Anderzijds wordt de voortgang van uw kind daarin geregistreerd. Tevens ontvangt u maandelijks van de Wereldschool een rapportage van de voortgang, zo bent u altijd op de hoogte. De Wereldschool hanteert een flexibele lesplanning. Uw kind kan in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau de stof doorlopen. De docent overlegt dit met u en jullie bekijken samen welke planning past.

Niet alleen Nederlands?

Naast het vak Nederlands biedt de Wereldschool ook alle andere vakken op afstand aan. Kijk voor meer informatie over volledig onderwijs op de pagina's voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

 

Vragen over onze diensten?

Heeft u vragen over onze diensten, bent u op zoek naar advies of wilt u uw situatie nader toelichten? Vul dan vrijblijvend het contactformulier in door op de onderstaande link te klikken! 

 

Contactformulier Wereldschool