verreweg het beste onderwijs

 

Peuter- en kleuteronderwijs

U leest hier meer over de inhoud van onze peuter- en kleuterpakketten.

Peuteronderwijs

Voor de jongste kinderen van twee tot vier jaar biedt de Wereldschool een peuterpakket. Het bezig zijn met de Nederlandse taal, educatieve spelletjes, creatieve activiteiten, voorgelezen worden e.d. bereidt kinderen goed voor op het "echte" leren en voorkomt dat zij in groep 1 - in Vlaanderen het eerste kleuterjaar - met een achterstand beginnen. Dit pakket is vooral bedoeld als informatiepakket en geeft allerlei adviezen. Bovendien zit er een goed activiteitenboek in, genaamd 'Voorsprong', om de Nederlandse woordenschat spelenderwijs aan te bieden en uit te breiden. Voor kinderen in anderstalige landen biedt dit aan ouders structuur om woorden aan te bieden en zo raken de kinderen spelenderwijs vertrouwd met het Nederlands. Het pakket bevat verder een aantal voorleesboeken, spelmateriaal, knutsel- en ontwikkelingsmaterialen en een informatiemap voor ouders.

Groep 1

Kinderen in groep 1 leren veel en graag. De Wereldschool biedt zowel een pakket voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal, als een pakket 'ontwikkelingsgebieden' aan. Dit pakket bevat activiteiten op het gebied van rekenen, expressie, beweging en motoriek. Daarnaast worden diverse extra ontwikkelingsmaterialen in het pakket geleverd, bijvoorbeeld constructiemateriaal, mozaïek en gezelschapsspelletjes. Een volledig pakket (Nederlands + ontwikkelingsmaterialen) biedt 18 activiteiten per week aan.

Groep 2

In groep 2 worden spelenderwijs concepten en begrippen aangeleerd die in groep 3 gebruikt worden tijdens het taal- en rekenonderwijs. Dit pakket bevat naast Nederlands de overige "vakken", zoals deze ook in groep 1 worden aangeboden. Tijdens de expressieactiviteiten worden diverse knutsel en tekentechnieken aangeboden. De fijne motoriek wordt verder ontwikkeld. Bij het rekenen leert het kind tellen tot 20 en de getallen 1 t/m 12. Grootte, hoeveelheid, positie, van alles wordt besproken en geleerd. Een volledig pakket (Nederlands + ontwikkelingsmaterialen) biedt 19 activiteiten per week aan.

Tijdsbesteding

Een volledig pakket (Nederlands + ontwikkelingsmaterialen) heeft een tijdsbesteding van twee tot drie uur per dag, gedurende vijf dagen per week. Alleen met de activiteiten van het vak Nederlands bent u ongeveer drie kwartier per dag bezig.

Prijs

Klik hier voor de prijslijst.