Profielen havo/vwo

In de bovenbouw havo of vwo van het voortgezet onderwijs volgt uw kind een profiel. Een profiel is een combinatie van vakken binnen een bepaald onderwerp. Dit geeft richting aan de mogelijke vervolgopleiding van uw kind. De Wereldschool biedt de volgende profielen aan:

  • Natuur en techniek
  • Natuur en gezondheid
  • Economie en maatschappij
  • Cultuur en maatschappij (dit profiel is bij de Wereldschool vooral op de talen en maatschappij georiënteerd).

Voor een overzicht van de verplichte en keuzevakken binnen een profiel kunt u het profielenblad downloaden. De Wereldschool geeft u graag advies over het juiste vakkenpakket.

Profielkeuze

Bij de aanmelding voor klas 4 havo of vwo moet uw kind een profiel kiezen. Het is belangrijk om een goede keuze te maken, wat zeker vanuit het buitenland lastig kan zijn. Voor sommige vervolgopleidingen is het handig of zelfs verplicht om vakken uit een bepaald profiel gevolgd te hebben. Om uw kind bij deze keuze te helpen biedt de Wereldschool in klas 3  ‘Informatie Profielkeuze’ aan.

Profielwerkstuk

Wanneer uw kind een volledig havo of vwo examen wil afleggen, dient hij ook een profielwerkstuk te maken. Hierbij wordt zelfstandig een onderzoeksopdracht uitgevoerd. Uw kind maakt een groot werkstuk over een onderwerp passend bij één van de vakken uit het profiel dat hij gekozen heeft.

Het profielwerkstuk is een apart vak dat u moet bestellen. Uw kind krijgt net als bij de andere vakken een handleiding waarin staat beschreven hoe hij een profielwerkstuk moet maken. Uw kind wordt dan voor het profielwerkstuk gekoppeld aan een begeleidend docent die bevoegd is voor dit vak.

De uiteindelijke beoordeling van het profielwerkstuk zal plaatsvinden door de de DUO. Uw kind stuurt het definitieve profielwerkstuk zelf op naar de DUO-IB-groep voor 1 mei van het jaar waarin hij examen doet. Tevens zal uw kind daarbij een posterpresentatie moeten geven.

Een ander verplicht onderdeel van het staatsexamen is de oriëntatie op studie en beroep. Dit onderdeel met een werkboekje zit verwerkt in de lesmap van het Profielwerkstuk en wordt door dezelfde docent begeleid.