Samenwerking met NTC School

De Wereldschool werkt graag met NTC scholen samen om het onderwijsaanbod op de NTC school zo breed en volledig mogelijk aan te bieden. Dit kan ook kleinschalig, net waar behoefte aan is. Samen met een vast contactpersoon bij de Wereldschool kan er een samenwerking opgezet worden, waarbij de aanvulling via de Wereldschool vorm krijgt zoals gewenst is. Zo is het mogelijk om leerlingen les te geven op de NTC school van peuteronderwijs tot aan het eindexamen van de middelbare school via methoden van de Wereldschool, maar kan de Wereldschool ook ingezet worden daar waar specifieke kennis nodig is.

Vakdocent aanwezig, toch Wereldschool?

Is er een vakdocent aanwezig op de NTC school dan kan er ook gebruik gemaakt worden van het lesprogramma van de Wereldschool. Zo hoeven er geen lessen ontwikkeld te worden, want u kunt gebruik maken van de lessen die door docenten en onderwijskundigen van de Wereldschool zijn samengesteld. U weet zeker dat u altijd met actuele lesmethoden werkt, die 100% aansluiten bij het Nederlandse lesprogramma.

Door samen te werken met de Wereldschool kunt u ook gebruik maken van het web-based leerlingvolgsysteem. Hier wordt de voortgang bijgehouden van de leerlingen en heeft u in één oogopslag zicht op de voortgang van de leerlingen.

Geen vakdocent aanwezig?

Of heeft u een aanmelding voor een leerjaar waar u geen bevoegd docent voor heeft? Dan is er een mogelijkheid tot samenwerking met de Wereldschool. Zo kunt u de leerling ook voor dat leerjaar onderwijs bieden. Het lesprogramma van de Wereldschool kan dan gevolgd worden in combinatie met een vakdocent van de Wereldschool. Hij/zij begeleidt de leerling dan op afstand.

In het voortgezet onderwijs maakt u samen met leerling en docent een planning voor het leerjaar en coacht u de leerling in het leerproces. In het basisonderwijs kunt u de leerling lesgeven aan de hand van de lessen die zijn voorbereid voor u. Daarnaast is er een vakdocent op afstand die u begeleidt en ondersteunt.

De docent kijkt de toetsen na en geeft feedback zodat de leerdoelen worden behaald en bewaakt. U blijft uiteraard toegang houden tot het web-based leerlingvolgsysteem zodat u altijd inzicht heeft in de leerresultaten en de voortgang van de leerling.

Op deze manier kunt u een breder aanbod van onderwijsmogelijkheden aanbieden aan de regio waarin u actief bent!

Interesse?

Neemt u contact op via +31(0)320 229927, of klik op de button hiernaast. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de prijzen.