Ik zit al in het buitenland

Tijdens uw verblijf in het buitenland of indien daar al langer met uw gezin woont, kunnen wij u met de volgende dienstverlening ondersteunen:

 • Nederlandse les
  Door uw kinderen Nederlandse les te geven voorkomt u taalachterstanden en behoudt u de mogelijkheid voor uw kinderen om ook in Nederland onderwijs te volgen of een studie te gaan doen. U kunt uw moedertaal doorgeven aan uw kinderen en zo communicatie met familie in Nederland levendig houden. Lees hier meer.
 • Volledig Nederlands afstandsonderwijs
  Nederlands afstandsonderwijs is een uitkomst wanneer u kort in het buitenland verblijft of wanneer ter plaatse geen school is. Daarnaast kan uw kind zijn Nederlandse schooljaar of opleiding in het buitenland afronden. Ook kan het soms zinvol zijn om één of twee losse vakken aan te schaffen bijvoorbeeld om de terugstroom naar een Nederlandse school mogelijk te maken. De Wereldschool biedt mogelijkheden voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
 • Niveautesten
  Wanneer u wilt weten hoe uw kind presteert t.o.v. Nederlandse kinderen kan het zinvol zijn om tijdens uw verblijf een niveautest te doen. Zo houdt u een vinger aan de pols. Tevens worden deze testen ingezet om te bepalen met wel lesprogramma uw kind bij de Wereldschool kan starten. U ontvangt een verslag met advies.
 • Remedial teaching
  Als het kind onverhoopt problemen ondervindt met taal, rekenen of een ander vak, kan de docent van de Wereldschool extra begeleiding aan ouder en leerling bieden. Meerdere docenten hebben specialismen in huis om u terzijde te staan. Onze onderwijskundigen kunnen een diagnose stellen en een handelingsplan met doelen en materialen opstellen. Uitgebreid onderzoek behoort tot de mogelijkheden. Mochten de moeilijkheden structureler van aard zijn, dan kunnen we online RT aanbieden in samenwerking met Mijn Superkracht.

Vragen?

Neem contact op via tel. +31 320 229927 of klik op één van de buttons hiernaast.