Taaltrainingen

Een taalcursus draagt bij aan een snellere acclimatisering in het buitenland. Soms is een bepaald taalniveau zelfs een toelatingseis voor de nieuwe school. Tevens versterkt het zelfvertrouwen van uw kinderen als zij direct met leeftijdsgenoten kunnen communiceren.  Wij adviseren u welke training past bij de leeftijd van uw kind(eren) en het te bereiken niveau. Wij bieden de volgende mogelijkheden:

  • Thuiscursus voor kinderen  'Ga op stap met...'

De taalcursus ‘Ga op stap met…’ is een leuke, laagdrempelige cursus waarmee u met uw kind (7-12 jaar) aan de slag kunt gaan. Het is beschikbaar in de talen Engels, Duits, Frans en Spaans. Elke taalcursus heeft een handleiding, waarin diverse oefenvormen worden toegelicht. Daarbij worden diverse materialen aangeboden waarin veel thema’s aan bod kunnen komen. De lessen zijn zo ontwikkeld dat ze kunnen worden gegeven door iedereen die de basisbeginselen van de te leren taal beheerst. In enkele lessen leert uw kind op speelse wijze de beginselen van een nieuwe taal. U kunt zelf kiezen hoeveel uren per week u aan de stof wilt besteden. In totaal duurt de cursus afhankelijk van het lestempo twee tot drie maanden.

  • Taaltraining met docent

Wij bieden ook intensieve taaltrainingen aan, die worden  verzorgd door een docent bij u thuis (of een locatie naar keuze). De taaltrainingen zijn bedoeld voor kinderen of volwassenen die in het buitenland gaan wonen en waarvoor een intensievere voorbereiding is vereist. Dit kan zijn omdat de taal helemaal nieuw is of omdat er een instapniveau voor een internationale school moet worden bereikt. De taaltrainingen verzorgt de Wereldschool in samenwerking met een taleninstituut. Dit instituut 'reserveert' voor de Wereldschool docenten gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen. De taaltraining start altijd met een intakegesprek bij het gezin thuis. Deze intake stelt de docent in staat een goed beeld van de beginsituatie te krijgen waardoor hij of zij kan aansluiten bij de behoefte en de opgegeven leerdoelen. Het lesmateriaal wordt op maat samengesteld. Afhankelijk van de leerdoelen wordt er ook met multimediale hulpmiddelen gewerkt. Deze manier van werken garandeert een maximaal leerrendement. Alle docenten die worden ingezet voor de Wereldschool zijn in het bezit van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

  • Sociaal- emotionele voorbereiding

Naast de voorbereiding op de taal is het ook belangrijk uw kinderen mentaal voor te bereiden. Een vertrek naar het buitenland is ook voor kinderen een grote en spannende gebeurtenis. De Anderland lees- en doeboeken richten zich op kinderen die naar het buitenland gaan. Het geeft hun de gelegenheid om zich in emotionele en praktische zin voor te bereiden. Klik hier voor meer informatie. 

Aanvragen?

U kunt een taaltraining aanvragen via ons bestelformulier.

Om een goed advies te geven over een taaltraining hebben wij waarschijnlijk meer informatie nodig, we nemen na aanmelden contact met u op om alles door te spreken.