Nederlands onderwijs voor uw kinderen, overal ter wereld!

Bij een verhuizing naar het buitenland met kinderen moet u veel voorbereiden en regelen. De Wereldschool biedt daarbij alle mogelijke ondersteuning rondom het onderwijs van uw kinderen, met als belangrijkste advies: Laat uw kinderen altijd Nederlandse les volgen!

Sinds 1948 geeft de Wereldschool Nederlandse les op afstand, begonnen in Nederlands-Indië, maar nu actief in meer dan 120 landen. Deze lessen vinden plaats naast of in plaats van de lokale of internationale school. Waarom? Zonder Nederlandse lessen loopt uw kind snel een taalachterstand op: de woordenschat en vooral de schrijfvaardigheden ontwikkelen zich minder snel of niet, waardoor problemen ontstaan bij terugkeer in het Nederlandse onderwijs.

Waar onderscheidt de Wereldschool zich in?

 

  • Instroom op elk moment van het jaar en flexibel studietempo
  • Erkend onderwijs sinds 1948 en overal ter wereld mogelijk
  • Bovengemiddelde resultaten door persoonlijke begeleiding en individuele instructie
  • Naar keuze volledig online of met fysieke leermiddelen
  • Professioneel advies, ook voor vertrek en na terugkomst
  • Onderwijs vanaf peuters tot en met:

- Eindtoets Basisonderwijs

- staatsexamens vmbo-tl, havo en vwo

- Internationaal examen IB Dutch

           - Nederlands als tweede taal

 

 

Uiteraard werkt de Wereldschool, officieel erkend door het Ministerie van OCW en de Onderwijsinspectie, precies zoals u van een school mag verwachten. Net als elke andere school in Nederland is het onderwijs via de Wereldschool inclusief rapporten, citotoetsen, handelingsplannen en remedial teaching. 

De Wereldschool in Nederland

De Wereldschool heeft sinds 2011 een aparte afdeling - IVIO@School - voor onderwijs in Nederland. IVIO@School is opgericht om specifiek de dienstverlening op de leerlingen en op de schoolsituatie te kunnen aanpassen. Kijkt u voor informatie over de mogelijkheden en contactinformatie op www.ivioschool.nl