Voortgezet onderwijs

In het voortgezet onderwijs biedt LanguageOne het MYP-programma en IBDP aan. Bij het IB-lesprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs worden de taalvaardigheden vooral ingezet voor verdere verdieping in de Nederlandse taal via bijvoorbeeld literatuur waarmee wordt toegewerkt naar examenprogramma’s.