IB Dutch A – Leer zelfstandig Nederlands i.s.m. de internationale school

Wat is het IB?
IB staat voor International Baccalaureate. Het IB programma is een curriculum voor basisschool en middelbare school en loopt van grade 1 (groep 3) tot grade 12 (VWO 6). De laatste twee jaar (grade 11 en 12) volgen de leerlingen het zogenaamde diploma-programma.  Na afronding van dit programma krijgen leerlingen een Internationaal Baccalaureaat diploma. Dit diploma geeft toegang tot het hoger onderwijs in heel veel landen, waaronder Nederland. Voor meer informatie zie www.ibo.org.

Het vak Nederlands tijdens IB
Een van de verplichte vakken tijdens het diploma-programma is de moedertaal (A1). Voor Nederlandse kinderen is dit vaak Nederlands. Het is voor internationale scholen onmogelijk om voor alle moedertalen een docent te regelen. Wanneer er geen docent beschikbaar is, dan biedt de Wereldschool een oplossing in de vorm van afstandsonderwijs. 

Hoe werkt het? 
Leerlingen kiezen op school voor het zelfstudie programma (self-taught) ‘Dutch A: literature standard level’ en melden zich aan bij de Wereldschool. Op het moment dat de leerling is toegelaten, neemt de docent contact op met de coördinator van de school en met de ouders en de leerling. Samen met de docent wordt er een lesprogramma opgesteld, waarbij de leerling inspraak heeft bij het samenstellen van de boekenlijst.   Daarnaast ontvangt de leerling een pakket met lesboeken en een handleiding. Met de handleiding kan de leerling grotendeels zelfstandig aan de slag en wordt daarbij per mail ondersteund door de docent. Daarnaast zijn er per jaar drie skype-momenten opgenomen waarbij er persoonlijk contact is met de docent. De docent rapporteert intensief zowel aan de school als aan de ouders/verzorgers. 

Toegangseisen
Ingangsniveau voor IB Dutch A leerjaar 1 is VWO4 Nederlands, voor Pre-IB VWO3 Nederlands. Aanmelden kan tot 1 oktober, voor aanmeldingen na 1 oktober neem contact op met de Wereldschool.

Informatie en contact 
Meer informatie over het IB-programma vindt u op onze website. Op onze website vindt u tevens onze digitale aanmeldformulieren. Heeft u nog vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen via  info@wereldschool.nl of +31 320 229927.