fbpx

Wereldschool = Nederlands leren met combinatie van online en fysiek materiaal

De Wereldschool is in ontwikkeling met betrekking tot het digitaliseren van haar onderwijs. In april en mei hebben diverse leerlingen meegewerkt aan een test in onze nieuwe leeromgeving van Its learning. Zij konden gedurende een aantal weken werken en oefenen met de lessen van taal en spelling van groep 4. Hier kwamen nuttige, kritische, maar overwegend positieve reacties op terug.

In het kort leest u hier enkele bevindingen:

  • Ruim 90% van de leerlingen/ouders waarderen het online programma met een ruim voldoende of hoger.
  • De overzichtelijkheid wordt gemiddeld ruim voldoende gewaardeerd. De les zelf zou nog wat duidelijker kunnen.
  • De gebruiksvriendelijkheid wordt als goed ervaren, met enkele kritische puntjes over de studiewijzer en de les zelf.
  • De geluidsfragmenten kunnen door 85% van de leerlingen worden beluisterd, en ruim tweederde kan de filmpjes goed bekijken.
  • Wat ook als positief wordt ervaren, zijn de opdrachten en toetsen die op de computer kunnen worden gemaakt, maar bovenal dat het werken met groep 4 een combinatie blijft tussen online en fysiek materiaal. Enkele ouders benoemen dit specifiek en zouden bewust willen kiezen voor dit systeem.
  • Er komt naar voren dat de leerling niet helemaal zelfstandig met de lessen kan werken, misschien in oudere jaargroepen, maar niet in groep 4. Er blijft toch wel begeleiding nodig van de ouder.
  • Bijna driekwart van de ouders denkt dat dit online programma effectief zal zijn voor hun kind bij het leren van vaardigheden in de Nederlandse taal.

We gaan nu hard aan de slag om ons online programma te optimaliseren en verder aan te vullen. Ook wordt goed nagedacht over de coaching en rol van de docent. We willen in ieder geval de leerlingen en ouders die hebben meegewerkt aan de test hartelijk danken.

Het doel is dat de Wereldschool vanaf september 2014 het vak Nederlands van groep 4 met een nieuwe methode, Taal en Spelling op Maat, gaat aanbieden. Dit zal aangeboden worden in een geheel fysieke variant, zoals u van ons gewend bent met een duidelijke handleiding aan de leerling gericht. Maar we bieden tevens een online variant aan, waarbij online instructie, een planning en toetsen worden gecombineerd met het werken in werkboekjes en schrijfopdrachten. De Wereldschool gaat uit van de kracht van beide. Schrijven en opdrachten in een werkboek maken zijn minstens zo belangrijk als achter de computer leren. We baseren ons bij de ontwikkeling ook op onderzoek en inzichten rondom leerstijlen, ict, schrijven en effectiviteit van multimedia. Wordt vervolgd dus…