Kwalitatief afstandsonderwijs in het buitenland

Kwalitatief goed onderwijs als basis voor je kind

kwalitatieg afstandsonderwijs in het buitenland

Goed kwalitatief onderwijs legt de basis voor je kind en is dan ook ontzettend belangrijk. Goed onderwijs is in het buitenland niet altijd vanzelfsprekend. De Wereldschool kan dan een uitkomst voor jou en je kinderen zijn.

Ruime ervaring afstandsonderwijs in het buitenland

De Wereldschool bestaat al sinds 1948 en biedt overal ter wereld het volledige Nederlands afstandsonderwijs aan. Van rekenen tot geschiedenis, van aardrijkskunde tot Nederlands. Inmiddels hebben wij leerlingen in 120 verschillende landen. Officieel erkend door het OCW en de onderwijsinspectie, doen wij er alles aan de kwaliteit hoog te houden.

Ervaren en vakbekwame docenten

De docenten in dienst van de Wereldschool hebben veel ervaring met het begeleiden van kinderen en ouders op afstand. Door de hoge ouderbetrokkenheid ben je als ouder altijd op de hoogte van de ontwikkelingen van je kind. De grote flexibiliteit van onze lespakketten zorgt ervoor dat het mogelijk is goed in te spelen op de situatie. Zo kan je versnellen wanneer je merkt dat je kind de stof snel oppakt, of er juist extra aandacht aan besteden wanneer dat niet zo is.

Mooie resultaten Wereldschool over de jaren heen

Dat de Wereldschool een goede school is zien wij ook terug in de resultaten van de leerlingen. Zo is het advies van de Centrale Eindtoets groep 8 gemiddeld vwo. Ook voor het vak Nederlands scoren onze leerlingen gemiddeld vwo op de eindtoets. Een mooi resultaat!

201520162017201820192020
231 – havo240,4 – vwo249,6 – vwo240,5 – vwo240,4 – havo/vwon.n.b.


Twee keer per jaar maken onze leerlingen in het basisonderwijs de cito toetsen. Op deze manier kunnen we onafhankelijk kijken waar onze leerlingen staan. Ook hier zijn de resultaten bovengemiddeld:

  • Bij spelling scoort ruim tweederde een ruim voldoende tot goed.
  • Bijna driekwart scoort een ruim voldoende tot goed bij het onderdeel woordenschat.
  • Bij begrijpend lezen en rekenen scoort bijna 70 procent een goed.
  • Ook de kleuters doen het prima, driekwart scoort een ruim voldoende tot goed.

Het kan natuurlijk zijn dat een leerling iets minder goed scoort. Deze leerlingen worden geholpen met een handelingsplan. Er is dan extra materiaal beschikbaar zodat de leerlingen een bepaald onderdeel extra kan oefenen.

Benieuwd naar de lespakketten?

Met een pakket van de Wereldschool voorkom je (taal)achterstand bij je kinderen. Zij kunnen dan zonder problemen instromen in het reguliere onderwijs in Nederland.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Samen kijken we dan wat de beste oplossing voor u is. Klik hier om naar het contactformulier te gaan. Een medewerker van de Wereldschool neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Je kunt ons ook mailen via info@wereldschool.nl of bellen via 0320-229927.