resultaten behoefteonderzoek

Resultaten behoefteonderzoek Wereldschool

De digitale wereld is interessant en het biedt vele mogelijkheden om het leren te ondersteunen. Kinderen groeien er mee op en vinden het dan ook interessant om op die manier kennis tot zich te nemen. Maar juist ook die fysieke materialen, het leren in de echte (buiten) wereld, de sociale interactie en persoonlijke feedback,  blijven belangrijk (onderwijskundige Iris, 2019).

Onderzoek onder onze leerlingen en ouders

We hebben anderhalf jaar terug een behoeftenonderzoek gedaan onder leerlingen vanaf groep 6 en hun ouders. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de behoefte van de (potentiële) doelgroep van de Wereldschool over de inrichting van de lespakketten Nederlands om tot een lespakket te komen die past bij de behoefte van leerlingen en ouders.  De hoofdvraag voor dit onderzoek luidde:

Op welke manier moet een lespakket Nederlands zijn ingericht, zodat dit voldoet aan de behoefte van de leerling en betrokken ouders?

De samenvatting van het onderzoek is hier terug te lezen.

Meer informatie over dit onderzoek?

Neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

Meer over de Wereldschool?

De Wereldschool biedt Nederlands onderwijs op afstand aan. Met deze onderwijsvorm worden kinderen op afstand (in het buitenland) begeleid en lopen ze geen achterstand op wanneer ze weer terugkeren naar Nederland. Lees hier meer over ons afstandsonderwijs en ons lesprogramma Nederlands Online+.