Samenwerking Wereldschool en NOAP

Samenwerking Wereldschool en NTC scholen

De Wereldschool werkt al een aantal jaar samen met een aantal NTC scholen. De NTC scholen maken in de meeste gevallen gebruik van de onderwijsmaterialen van de Wereldschool. Wij zijn natuurlijk benieuwd naar de ervaringen van de NTC scholen en hebben daarom Wieteke Abram van Nederlands Onderwijs Algarve Portugal (NOAP) benaderd met de vraag wat haar ervaring is.

Samenwerking Wereldschool en NOAP

In september 2010 opende de eerste Nederlandse dagschool in Portugal haar deuren. Een voortvloeisel uit de reeds 25 jaar oude NTC-school. We wilden een basisschoolafdeling, maar ook de mogelijkheid bieden aan ouders met kinderen in de oudere leeftijdcategorie. Om dat onderwijs gestalte te geven, werd een samenwerking aangegaan met de Wereldschool. De leerlingen kiezen een vakkenpakket. De materialen en de onderwijskundige begeleiding ligt bij de verantwoordlijkheden van de Wereldschool. De uitvoer en de organisatie ligt in handen van de mentor van de toenmalige Oranje Viermaster. In de wandelgangen hier in Portugal beter bekend als O4M. Helaas moest men na drie schooljaren besluiten dat de kosten hoger werden dan de inkomsten en moest de school haar deuren sluiten. Samen met drie andere ouders wilde ik ervoor zorgen dat het Nederlands onderwijs in de Algarve doorgang kon vinden. In samenwerking met de Deutsche Schule Algarve en de Wereldschool verzorgen wij nu Nederlands dagonderwijs vanaf de kleuterleeftijd tot het eindexamen.

 

Vakdocenten via de Wereldschool

Ik werk nu, als leerkracht en mentor, zeven jaar samen met de Wereldschool. Eerst onder leiding van een directeur en dan nu als zelfstandige. Door de samenwerking met de Wereldschool kunnen wij bij NOAP voortgezet onderwijs bieden in de niveaus vmbo-tl, havo en vwo. Doordat de begeleiding van een vakdocent in het pakket is opgenomen, hoeven wij geen docenten voortgezet onderwijs aan te nemen. Wij hebben een docent in dienst die de taak van mentor heeft. Zij begeleidt de leerlingen in het maken van hun lesprogramma’s. Elke week bereidt zij een weektaak voor, waarop de leerlingen kunnen zien welke lessen door hen gemaakt moeten worden. Tevens zijn hierop de toetsen en het huiswerk vermeld.  De mentor helpt de leerlingen wanneer er vragen rijzen. Wanneer leerling en mentor er samen niet uit komen, kan de altijd de hulp van de docent in worden geschakeld. Via het digitale leerlingvolgsysteem kan de mentor de voortgang en de ontwikkeling van de leerlingen op de voet volgen. Wanneer er problemen en/of onduidelijkheden zijn over lesstpof of m.b.t. een bepaalde leerling, kan de mentor contact op nemen met desbetreffende docent, zodat zij samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Vakkenpakket op maat

Het grote voordeel van het werken met de Wereldschool is de mogelijkheid om een vakkenpakket op maat te kunnen samenstellen. Onze leerlingen volgen standaard een aantal vakken via de Duitse school, zoals Duits, Portugees, sport en tekenen/handvaardigheid. Dit kan naar gelang de wensen van leerling en ouders worden uitgebreid. Hierdoor is een gedeelte van het weekrooster al gevuld en de vakken Duits en tekenen/handvaardigheid maken normaliter deel uit van een normaal vakkenpakket op een Nederlandse school. Deze vakken hoeven dan niet te worden besteld bij de Wereldschool. Leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak, kunnen daar langer de tijd voor nemen. Zo kan een leerling de stof ook sneller doorwerken en eerder klaar zijn. Vakken kunnen (eerder) worden weggelaten of andere vakken kunnen (eerder) worden toegevoegd. Bepaalde vakken kunnen op een ander niveau worden gevolgd. Doordat een staatsexamen voor de individuele vakken moet worden aangevraagd, kan het examen gespreid afgenomen worden. Zodra een leerling voldoende certificaten heeft behaald, kunnen deze ingeruild worden voor een diploma. Voor eventuele certificaten met een hoger niveau wordt een aantekening in het diploma opgenomen. Op deze manier kunnen leerlingen op hun eigen niveau, manier en tempo hun diploma halen. Door de individuele benadering kan ook meer uit de leerlingen gehaald worden, dan op een reguliere school.

 

Voor een Nederlandse school in het buitenland is de Wereldschool een goede partner om onderwijs gestalte te geven.

 

Wieteke Abram

Onderwijskundig leider NOAP

(Nederlands Onderwijs Algarve Portugal)

onderdeel van DSA (Deutsche Schule Algarve)

 

De Wereldschool staat altijd open voor een gesprek!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw school? Neem dan contact met ons op. We kunnen de situatie dan verder uitdiepen en kijken naar de mogelijkheden.

Contactformulier

 

Volg ons ook op Facebook , Twitter en LinkedIn en blijf op de hoogte!

 

Dagen

Inschrijfactie: gratis jaarabonnement online tijdschriften voor het hele gezin!