Wereldschool verlengt samenwerking met De Voorleeshoek voor het kleuterafstandsonderwijs

Wereldschool verlengt samenwerking met De Voorleeshoek voor het kleuterafstandsonderwijs

samenwerking wereldschool voorleeshoek

Tijdens de Kinderboekenweek in oktober 2018 startten we een pilotfase met De Voorleeshoek. En met succes! In april 2019 besloten we om De Voorleeshoek structureel in te zetten voor onze kleuterpakketten, want ouders waren erg tevreden over deze extra mogelijkheid. Zie onderstaand de reacties van een aantal ouders:

“Wat een ontzettend leuk cadeau wij zijn er super blij mee!!” (ouder Wereldschool)
“Super initiatief bovenop het digitaal abonnement voor de bibliotheek!” (ouder Wereldschool)

Nu een jaar verder verlengen we deze succesvolle samenwerking weer per 1 april 2020.

Kleuters kijken regelmatig

Uit de statistieken van De Voorleeshoek blijkt dat Wereldschoolgezinnen regelmatig gebruikmaken van de voorleesfilmpjes. Ouders gaven dit in een kleine peiling ook zelf aan. Vooral wanneer het in het buitenland lastig is om aan Nederlandse boeken te komen, is het erg fijn dat de voorleesfilmpjes beschikbaar zijn.

Filmpjes in het lesaanbod

In de online lessen wordt er regelmatig specifiek verwezen naar een voorleesfilmpje. De leerling kan het filmpje beluisteren en aansluitend kunnen ouder en kind met de richtvragen van de Wereldschool aan de slag. Op die manier helpt het o.a. de woordenschat en het verhaalbegrip van kinderen te vergroten.

Daarnaast worden bijvoorbeeld tijdens Sinterklaas en kerst extra voorleesfilmtips gegeven in het online lesmateriaal.  Ouders van de Wereldschool geven ook aan dat zij buiten de lesactiviteiten om regelmatig De Voorleeshoek in zetten. Dit geldt ook voor gezinnen die volledig fysiek werken. Zij kunnen ook altijd bij de online voorleesfilmpjes.

Desondanks blijven ouders fysieke boeken ook belangrijk vinden. Dit sluit ook aan bij de werkwijze van de Wereldschool; online combineren met fysieke materialen. Daarom zullen fysieke boeken ook in het nieuwe online kleuterpakket, dat in de zomer van 2020 klaar is, onderdeel zijn van het pakket.

Kwalitatief onderzoek De Voorleeshoek

Uit eigen onderzoek van De Voorleeshoek i.s.m. de Universiteit Leiden blijkt ook dat ouders vinden dat De Voorleeshoek bijdraagt aan de ontwikkeling van hun kind en het hun kind rustiger maakt. Daarnaast zijn ouders enthousiast over de klassieke muziek bij de illustraties. De kwaliteit van de voorleesfilmpjes scoort dan ook een mooie 8.

Mooie resultaten dus. Op naar een nieuw mooi jaar waarin de voorleesfilmpjes weer een mooie bijdrage leveren aan de taalontwikkelingen van Nederlandse kinderen in het buitenland.