Voortgezet onderwijs

In het voorgezet onderwijs werkt de leerling geheel zelfstandig alle leerstof door aan de hand van de lesmap. Dit kan zowel fysiek als online gevolgd worden. Alle vakken met begeleiding via de Wereldschool leiden op tot het kunnen volbrengen van het Nederlands Staatsexamen. Examenbundels, leesboeken volgens de richtlijnen literatuur en oefening in het mondeling examen zijn opgenomen in ons lesprogramma.