Kwaliteit van ons afstandsonderwijs

De Wereldschool houdt zich voortdurend bezig met de kwaliteit van haar onderwijs en de verbetering en vernieuwing daarvan. U kunt hier onze schoolgids 'Welkom bij de Wereldschool' lezen en een kijkje nemen in ons 'Schoolplan 2015-2018'. Hieronder leest u over onze recente acties en resultaten.

Eindtoets groep 8

Sinds schooljaar 2014-2015 werkt de Wereldschool met de Centrale Eindtoets van Route 8. Elk jaar in april en mei maken onze groep 8 leerlingen deze digitale toets. In de tabel staan de scores weergegeven, uitgesplitst naar leerlingen die alle vakken via de Wereldschool volgen en leerlingen die enkel de Nederlandse taal bijhouden. De scores liggen tussen de 100 en 300. Tussen haakjes staan de bijpassende adviezen.

 

2015

2016

 

alle vakken

238 (vwo) 

248,1 (vwo)

 

enkel Nederlands  226 (havo) 235,9 (vwo)  


In de afgelopen jaren behaalden de Wereldschoolleerlingen goede scores op de cito-eindtoets. In onderstaande tabel ziet u de gemiddelden van de Wereldschool. Deze liggen boven het landelijk gemiddelde van 535 en passen bij vwo.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

540,5

541,9

538,7

544,5

535,7

545,3

543,0

Eindexamen en IB

Onze leerlingen slagen allemaal voor het staatsexamen dat zij aanvragen. Sommigen behalen enkel een certificaat voor Nederlands, anderen een compleet diploma. We zijn trots op deze resultaten.
Hieronder staan de slagingspercentages van onze IB leerlingen in de afgelopen jaren.

2011

2012

 2013

 2014

2015

100%

92%

 100%

 100%

100%

Schoolresultaten basisonderwijs

In een analyse op schoolniveau van de afgenomen Cito-toetsen komt het volgende beeld naar voren. De percentages liggen bij de Wereldschool duidelijk hoger dan er gemiddeld verwacht wordt. Dit is een goed teken en de leerlingen scoren uitstekend in de categorieën ruim voldoende en goed. De leerlingen met matig en onvoldoende worden extra ondersteund met een handelingsplan met oefenmateriaal.

schooljaar
2014/2015
gemiddelde school 
in Nederland:
Wereldschool: 
 
         
    spelling woordenschat   begrijpend lezen   Avi Rekenen   Taal voor kleuters  
goed (I) 20% 33,9% 49,2% 66,3% 55,7%   73,0% 49,3%
ruim voldoende (II)  20% 28,1% 18% 19,3% 14,8% 13,9% 23,9%
voldoende (III) 20% 18,6% 15,8% 6% 14,8% 12,3% 9,0%
matig (IV) 20% 13,1% 10,2% 8,4% 7,4% 0,8% 11,9%
onvoldoende (V) 20% 6,2% 6,8% 0% 7,4% 0% 6,0%
totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 

 

schooljaar
2015/2016
gemiddelde school 
in Nederland:
Wereldschool: 
 
         
    spelling woordenschat   begrijpend lezen   Avi Rekenen   Taal voor kleuters  
goed (I) 20% 41,8% 54,9% 65,6% 56,5%   70,4% 50,7%
ruim voldoende (II)  20% 22,2% 18,3% 20,8% 18,3% 18,5% 25,3%
voldoende (III) 20% 21,2% 14,2% 7,3% 15,6% 9,6% 13,3%
matig (IV) 20% 9,5% 8,8% 5,2% 7,0% 1,5% 9,3%
onvoldoende (V) 20% 5,2% 3,8% 1,0% 2,7% 0% 1,3%
totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 

 

 

 

Schoolresultaten voortgezet onderwijs klas 1 en 2

In mei/juni maken de leerlingen van klas 1 en 2 voortgezet onderwijs van de Wereldschool een methode onafhankelijke niveautoets via ROUTE VO. In de toets worden diverse onderdelen gemeten. De prestaties van de individuele leerling worden hierbij vergeleken met de prestaties van ruim 3000 leerlingen uit het hele land. De scores op de onderdelen liggen tussen de 201 en 300, waarbij 245 het gemiddelde is. In onderstaand schema staan de resultaten van 2014 en 2015 en 2016:

 

gemiddeld

klas 1   

klas 2

 

 

2014

2015

2016

2014

2015

2016

Spelling

245

244

257

252

255

253

262

Woordenschat

245

253

260

253

258

251

275

Begrijpend lezen

245

263

266

261

266

257

267

Rekenen

245

267

277

268

273

266

279

Engels

245

278

285

276

276

278

280

gewogen gemiddelde totaal

245

260

269

262

266

261

272