Werken bij de Wereldschool

Bedrijfsprofiel

Kwalitatief Nederlands onderwijs, waar dan ook, wanneer dan ook!

De Wereldschool heeft een divers aanbod van lespakketten voor kinderen die om verschillende redenen in het buitenland verblijven. Deze pakketten voorkomen een (taal)achterstand bij de kinderen zodat zij zonder problemen kunnen instromen bij terugkeer naar Nederland. Of uiteindelijk de mogelijkheid hebben om probleemloos in Nederland te kunnen studeren. Weet je bijvoorbeeld dat 40% van de emigranten weer terugkeert?

IVIO

De Wereldschool is onderdeel van de stichting Instituut Voor Individueel Ontwikkeling (IVIO) en werd in 1936 opgericht door Philipp Abraham Kohnstamm. De Wereldschool opende haar deuren 12 jaar later, in 1948. De verschillende bedrijven binnen IVIO richten zich op het gebied van onderwijs, opleiding en toeleiding tot de arbeidsmarkt. IVIO is gevestigd in Lelystad.