Kwaliteit van ons afstandsonderwijs

De Wereldschool houdt zich voortdurend bezig met de kwaliteit van haar onderwijs en de verbetering en vernieuwing daarvan. We hebben deze processen beschreven in onze schoolgids en in ons schoolplan. Tevens houden we onze leerlingen en hun ouders op de hoogte via nieuwsbrieven en persoonlijke mailings.

U kunt hier onze schoolgids ‘Welkom bij de Wereldschool‘ (versie aug 2018) lezen en een kijkje nemen in ons schoolplan. Onze schoolgids wordt dit jaar vernieuwd, aangezien we per januari 2019 met een nieuw leerlingvolgsysteem werken en Skypelessen aanbieden. Dat is nog niet beschreven in deze versie.

De onderwijsinspectie komt ons elke vier jaar bezoeken. In 2019 zullen zij langskomen. Het laatste rapport uit 2015 kunt u inzien via de website van de onderwijsinspectie.

Aangezien wij transparant willen zijn in onze schoolresultaten vind je hieronder een overzicht:

Eindtoets groep 8

Sinds schooljaar 2014-2015 werkt de Wereldschool met de Centrale Eindtoets van Route 8. Elk jaar in april maken onze groep 8 leerlingen deze digitale toets. In de tabel staan de scores weergegeven. De scores liggen tussen de 100 en 300. Daarbij staat het bijpassende advies.

 

2015 2016 2017 2018 2019
231 – havo 240,4 – vwo 249,6 – vwo 240,5 – vwo 240,4 – havo/vwo

Schoolresultaten basisonderwijs

In een analyse op schoolniveau van de afgenomen Cito-toetsen komt het volgende beeld naar voren. De percentages liggen bij de Wereldschool duidelijk hoger dan er gemiddeld verwacht wordt. Dit is een goed teken en de leerlingen scoren uitstekend in de categorieën ruim voldoende en goed. De leerlingen met matig en onvoldoende worden extra ondersteund met een handelingsplan met oefenmateriaal.

2017/2018  
Schooltotaal  Landelijk gemiddelde  Spelling Woordenschat  Begrijpend lezen   Avi  Rekenen
goed 20% 44,7% 56,8%  69,1%  52,8%  61,9%
ruim voldoende 20% 17,0% 14,3% 13,6%  20,1%  21,1%
voldoende 20% 18,9% 10,4% 11,8%  16,2%  12,2%
matig 20% 12,7% 11,5% 3,6%  8,7%  4,8%
onvoldoende 20% 6,7% 7,0% 1,8%  2,2%  0,0%
totaal 100% 100,0% 100,0% 100,0%  100,0%  100,0%

Schoolresultaten voortgezet onderwijs klas 1 en 2

In mei/juni maken de leerlingen van klas 1 en 2 voortgezet onderwijs van de Wereldschool een methode onafhankelijke niveautoets via ROUTE VO. In de toets worden diverse onderdelen gemeten. De prestaties van de individuele leerling worden hierbij vergeleken met de prestaties van ruim 3000 leerlingen uit het hele land. De scores op de onderdelen liggen tussen de 201 en 300, waarbij 245 het gemiddelde is. In onderstaand schema staan de resultaten van de afgelopen jaren.

Spelling Woordenschat Begrijpend lezen Rekenen Engels Totaal
klas 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2016 252 262 253 275 261 267 268 279 276 280 262 272
2017 256 261 252 258 260 266 272 276 280 277 264 267
2018 259 261 258 263 261 266 271 268 275 280 264 267
2019 256 260 259 252 265 260 265 270 283 270 265 264

Gemiddeld score onze leerlingen een score van 264.

Eindexamen en IB

Onze leerlingen slagen nagenoeg allemaal voor het staatsexamen dat zij aanvragen. Sommigen behalen enkel een certificaat voor Nederlands, anderen een compleet diploma. We kunnen dit niet weergeven in een slagingspercentage, omdat de vakkenpakketten moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. We zijn in ieder geval trots op deze resultaten.

Het slagingspercentage van onze IB leerlingen is in de afgelopen jaren 100%.

Vragen over de kwaliteit van ons afstandsonderwijs?

Neem dan gerust contact met ons op. We hopen al je onderwijsvraagstukken te kunnen beantwoorden tijdens een vrijblijvend adviesgesprek. Onze contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.

0
Leerlingen
Per jaar
0
Landen
Leerlingen in meer dan 100 landen
0
Leerkrachten
Werken voor ons
0
Lespakketten
Verkocht