kwaliteit afstandsonderwijs Wereldschool

Kwaliteit van ons afstandsonderwijs

De kwaliteit van ons Nederlands onderwijs op afstand

De Wereldschool houdt zich voortdurend bezig met de kwaliteit van haar onderwijs en de verbetering en vernieuwing daarvan. We hebben deze processen beschreven in onze schoolgids en in ons schoolplan. Tevens houden we onze leerlingen en hun ouders op de hoogte via nieuwsbrieven, persoonlijke e-mailingen en OnderwijsOnline.

Schoolgids en schoolplan

Download onze schoolgids via onderstaande knop en neem een kijkje in ons schoolplan. 

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie komt ons elke vier jaar bezoeken. Het laatste bezoek was in 2019. Het rapport uit 2019 is in te zien via de website van de onderwijsinspectie.

VO Compleet Volledig voortgezet onderwijs in het buitenland

Tevredenheidsonderzoek

In april 2023 heeft de Wereldschool een enquête verspreid onder haar gezinnen om inzicht te krijgen in hun ervaringen, tevredenheid en feedback. Dit stelt ons in staat om het onderwijs dat we bieden voortdurend te verbeteren. We zijn verheugd over de algemene positieve waardering die we hebben ontvangen. Het gemiddelde cijfer dat we hebben behaald, is een 7,7. Het lesmateriaal dat we aanbieden wordt zelfs nog hoger gewaardeerd, met een gemiddelde score van 7,9. We zijn echter het meest trots op de hoge waardering die onze docenten hebben ontvangen, met een indrukwekkende gemiddelde score van 8,4.

Gezinnen geven aan dat ze voor de Wereldschool kiezen omdat er in hun omgeving geen goede Nederlandse school beschikbaar is, omdat wij erkend onderwijs aanbieden en vanwege de flexibiliteit en vrijheid die ze ervaren bij het volgen van onze lessen. Binnenkort zullen we een blog publiceren met de belangrijkste resultaten van dit onderzoek. Op aanvraag is een rapportage beschikbaar.

Aangezien wij transparant willen zijn in onze schoolresultaten vind je hieronder een overzicht:

Vanaf schooljaar 2023-2024 is de Centrale Eindtoets vervangen voor de doorstroomtoets, die plaatsvindt in april. Voorheen werkte de Wereldschool met de Centrale Eindtoets van Route 8. In de tabel staan de scores weergegeven. De scores liggen tussen de 100 en 300. Daarbij staat het bijpassende advies. 

 Jaar 2020 2021 2022 2023 2024
 Score 259,5 – vwo*
235,1 – vwo
252,9 – vwo
249 – vwo 254 – havo/vwo

* I.v.m. corona was het niet mogelijk om de eindtoets basisonderwijs te doen. Hiervoor in de plaats hebben wij de Route VO-toets gedaan, met als niveaubepaling overgang groep 8 naar klas 1.

In een analyse op schoolniveau van de afgenomen Cito-toetsen komt het volgende beeld naar voren. De percentages liggen bij de Wereldschool duidelijk hoger dan er gemiddeld verwacht wordt. Dit is een goed teken en de leerlingen scoren uitstekend in de categorieën ruim voldoende en goed. De leerlingen met matig en onvoldoende worden extra ondersteund met een handelingsplan met oefenmateriaal. Ons onderwijs scoort beter dan een gemiddelde school. Dat ligt  wel in de lijn der verwachting als we kijken naar onze schoolpopulatie. Veel leerlingen komen uit een goed sociaal milieu. Maar ons onderwijs is ook effectief doordat het op individueel niveau wordt gegeven en dus erg goed aansluit bij de behoeften van elk kind.

Schooltotaal Landelijk gemiddelde SpellingWoordenschat Begrijpend lezen  Avi Rekenen
goed20%32,1%60,3% 64,7% 38,1% 55,9%
ruim voldoende20%26,1%10,0%21,0% 18,2% 30,1%
voldoende20%18,6%10,0%8,4% 18,9% 6,5%
matig20%11,9%10,3%4,2% 16,9% 5,4%
onvoldoende20%11,3%9,4%1,7% 7,8% 2,2%
totaal100%100,0%100,0%100,0% 100,0% 100,0%

In mei/juni maken de leerlingen van klas 1 en 2 voortgezet onderwijs van de Wereldschool een methode onafhankelijke niveautoets via ROUTE VO. In de toets worden diverse onderdelen gemeten. De prestaties van de individuele leerling worden hierbij vergeleken met de prestaties van ruim 3000 leerlingen uit het hele land. De scores op de onderdelen liggen tussen de 201 en 300, waarbij 245 het gemiddelde is. In onderstaand schema staan de resultaten van de afgelopen jaren.

 SpellingWoordenschatBegrijpend lezenRekenenEngelsTotaal
klas121212121212
2016252262253275261267268279276280262272
2017256261252258260266272276280277264267
2018259261258263261266271268275280264267
2019256260259252265260265270283270265264
             

Gemiddeld scoren onze leerlingen een score van 264. Lees hier meer over de resultaten van de Route VO.

Sinds 2020 zetten we de Diatoetsen Nederlands in voor klas 1 en 2. Deze toets toetst de onderdelen begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De toets zit verweven in het lesprogramma Nederlands en komt aan bod wanneer leerlingen 5/6 van het programma hebben afgerond.

 SpellingWoordenschatBegrijpend Lezen
KlasVO 1VO 2VO 1VO 2VO 1VO 2
202079 – vwo77 – havo83 – vwo hoog86 – havo/vwo1085 – vwo1104 – vwo
202171 – havo82 – havo/vwo73 – havo88 – vwo1045 – havo/vwo1154 – vwo
202274 – havo78 – havo73 – havo85 – havo/vwo1020 – havo1135 – havo/vwo
Beweeg om meer te zien

Eindexamen en IB

Onze leerlingen slagen nagenoeg allemaal voor het staatsexamen dat zij aanvragen. Sommigen behalen enkel een certificaat voor Nederlands, anderen een compleet diploma. We kunnen dit niet weergeven in een slagingspercentage, omdat de vakkenpakketten moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. We zijn in ieder geval trots op deze resultaten.

Vragen over de kwaliteit van ons afstandsonderwijs?

Neem dan gerust contact met ons op. We hopen al je onderwijsvraagstukken te kunnen beantwoorden tijdens een vrijblijvend adviesgesprek. Onze contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.

Reviews

Ervaringen van onze leerlingen en ouders