fbpx
kwaliteit afstandsonderwijs

Kwaliteit van ons afstandsonderwijs

Kwaliteit van ons afstandsonderwijs

De kwaliteit van ons Nederlands onderwijs op afstand

De Wereldschool houdt zich voortdurend bezig met de kwaliteit van haar onderwijs en de verbetering en vernieuwing daarvan. We hebben deze processen beschreven in onze schoolgids en in ons schoolplan. Tevens houden we onze leerlingen en hun ouders op de hoogte via nieuwsbrieven, persoonlijke e-mailingen en OnderwijsOnline.

Schoolgids en schoolplan

Download onze schoolgids (versie 2020-2021)  via onderstaande knop en neem een kijkje  in ons schoolplan. Onze schoolgids  is vernieuwd, aangezien we met een nieuw leerlingvolgsysteem werken en steeds meer uitbreiden met onze Skypelessen.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie komt ons elke vier jaar bezoeken. In 2019 waren zij voor het laatst geweest. Het laatste rapport uit 2019 is in te zien via de website van de onderwijsinspectie.

Tevredenheidsonderzoek

Begin januari 2020 heeft de Wereldschool onder haar gezinnen een enquête verspreid om zo de ervaringen, tevredenheid en feedback goed in beeld te krijgen. Op die manier kan de Wereldschool het onderwijs blijven verbeteren. We zijn trots op de algemene scores. Als algemene gemiddelde score krijgt de Wereldschool een 7,9. Het lesmateriaal scoort gemiddeld een 7,6. Maar vooral trots zijn we op onze docenten die gemiddeld een 8 scoren. Gezinnen geven aan dat ze kiezen voor de Wereldschool vanwege het goede lesmateriaal, de begeleiding en de professionele uitstraling. Lees meer over de uitslag in deze blog. Op aanvraag is een rapportage beschikbaar.

Aangezien wij transparant willen zijn in onze schoolresultaten vind je hieronder een overzicht:

Eindtoets groep 8

Sinds schooljaar 2014-2015 werkt de Wereldschool met de Centrale Eindtoets van Route 8. Elk jaar in april maken onze groep 8 leerlingen deze digitale toets. In de tabel staan de scores weergegeven. De scores liggen tussen de 100 en 300. Daarbij staat het bijpassende advies.

201520162017201820192020
231 – havo240,4 – vwo249,6 – vwo240,5 – vwo240,4 – havo/vwo259,5 – vwo* 

* I.v.m. corona was het niet mogelijk om de eindtoets basisonderwijs te doen. Hiervoor in de plaats hebben wij de Route VO-toets gedaan, met als niveaubepaling overgang groep 8 naar klas 1.

Schoolresultaten basisonderwijs

In een analyse op schoolniveau van de afgenomen Cito-toetsen komt het volgende beeld naar voren. De percentages liggen bij de Wereldschool duidelijk hoger dan er gemiddeld verwacht wordt. Dit is een goed teken en de leerlingen scoren uitstekend in de categorieën ruim voldoende en goed. De leerlingen met matig en onvoldoende worden extra ondersteund met een handelingsplan met oefenmateriaal.

       
Schooltotaal Landelijk gemiddelde SpellingWoordenschat Begrijpend lezen  Avi Rekenen
goed20%44,7%56,8% 69,1% 52,8% 61,9%
ruim voldoende20%17,0%14,3%13,6% 20,1% 21,1%
voldoende20%18,9%10,4%11,8% 16,2% 12,2%
matig20%12,7%11,5%3,6% 8,7% 4,8%
onvoldoende20%6,7%7,0%1,8% 2,2% 0,0%
totaal100%100,0%100,0%100,0% 100,0% 100,0%

Schoolresultaten voortgezet onderwijs klas 1 en 2

In mei/juni maken de leerlingen van klas 1 en 2 voortgezet onderwijs van de Wereldschool een methode onafhankelijke niveautoets via ROUTE VO. In de toets worden diverse onderdelen gemeten. De prestaties van de individuele leerling worden hierbij vergeleken met de prestaties van ruim 3000 leerlingen uit het hele land. De scores op de onderdelen liggen tussen de 201 en 300, waarbij 245 het gemiddelde is. In onderstaand schema staan de resultaten van de afgelopen jaren.

 SpellingWoordenschatBegrijpend lezenRekenenEngelsTotaal
klas121212121212
2016252262253275261267268279276280262272
2017256261252258260266272276280277264267
2018259261258263261266271268275280264267
2019256260259252265260265270283270265264
             

Gemiddeld scoren onze leerlingen een score van 264. Lees hier meer over de resultaten van de Route VO.

Diataaltoetsen voortgezet onderwijs 2020

In klas 1 en 2 hebben we dit jaar een pilot gehad waarin we de Diataaltoetsen voor Nederlands gebruikt hebben, met de onderdelen begrijpend lezen, woordenschat en spelling. Rekenen en wiskunde zijn hierbij niet aan bod geweest, in tegenstelling tot de Route VO die we hiervoor gebruikten. Vanaf heden zullen we deze toets gebruiken:

Spelling

Woordenschat

Begrijpend Lezen

Vo 1

Vo 2

Vo 1

Vo 2

Vo 1

Vo 2

79 – vwo

77 – havo

83 – vwo hoog

86 – havo/vwo

1085 – vwo

1104 – vwo

Eindexamen en IB

Onze leerlingen slagen nagenoeg allemaal voor het staatsexamen dat zij aanvragen. Sommigen behalen enkel een certificaat voor Nederlands, anderen een compleet diploma. We kunnen dit niet weergeven in een slagingspercentage, omdat de vakkenpakketten moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. We zijn in ieder geval trots op deze resultaten.

Het slagingspercentage van onze IB leerlingen is in de afgelopen jaren 100%.

Vragen over de kwaliteit van ons afstandsonderwijs?

Neem dan gerust contact met ons op. We hopen al je onderwijsvraagstukken te kunnen beantwoorden tijdens een vrijblijvend adviesgesprek. Onze contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina.