logopedie buitenland wereldschool

Online logopedie via de Wereldschool

Vraag hier meer informatie aan!

Via de Wereldschool is het mogelijk om je kind onder begeleiding te brengen onder een erkende en ervaren logopedist. Heeft je kind taal- en spraakproblemen in het buitenland? Of heb je hier een vermoeden van? Bekijk dan de informatie hieronder.

Even voorstellen

Ik ben Suzanne Wauters-Smits. In 2000 ben ik afgestudeerd als logopedist en nog steeds vind ik veel uitdaging in mijn vakgebied. Tot 2004 ben ik werkzaam geweest als logopedist en communicatiedeskundige voor een gehandicaptenstichting. In 2004 ben ik gestart met mijn eigen praktijk waar ik nog steeds met veel plezier werk.

Naast het geven van reguliere logopedie ben ik in de loop der jaren gespecialiseerd:

Ik heb vele cursussen gevolgd en ieder jaar ga ik op congres. Zo houd ik mijn kennis up-to-date.

In samenwerking met de Wereldschool

” Ik ben niet werkzaam voor IVIO-Wereldschool maar mijn praktijk werkt nauw samen met IVIO-Wereldschool. Docenten kunnen rechtstreeks doorverwijzen naar de logopediepraktijk maar ook een directe toegankelijkheid (zonder verwijzing) behoort tot de mogelijkheden. Op deze wijze kan ik mijn expertise toch inzetten wanneer er spraak- en taalproblemen in het buitenland zijn, want alle logopedische behandelingen worden online gegeven.”

Werkwijze van mijn praktijk

Bij mijn praktijk kunnen leerlingen van de basisschool worden aangemeld voor een (uitgebreid) logopedisch onderzoek. De leerlingen van groep 2 kunnen logopedisch worden gescreend. Dit wordt altijd aangeraden. De screening is een kort onderzoek en dient als uitgangspunt om het kind voldoende luister- en taalvaardig te maken voor groep 3.
Het resultaat van de logopedische observatie, de screening en het onderzoek wordt met de ouders, de leidsters en/of de leerkrachten besproken. Als het nodig is kan het kind worden verwezen naar de huisarts voor medisch onderzoek of voor doorverwijzing naar andere disciplines voor een behandeling.

Waarom kiezen voor een screening?

Vanaf de geboorte tot ongeveer zes jaar is er sprake van ‘de taalgevoelige periode‘. In deze periode leert het kind de spraak en taal van nature, als vanzelf. Na het zesde à zevende jaar is deze gevoelige periode voorbij en moet de taal echt geleerd worden net als bij volwassenen die een vreemde taal willen leren. Om deze reden is het belangrijk om eventuele taal- en spraakproblematiek op tijd te signaleren zodat het aangepakt kan worden in de taalgevoelige periode. Jonge kinderen met spraak- en taalproblematiek hebben vaak meer moeite met sociale contacten en het volgen van onderwijs. Als een kind door anderen niet goed begrepen wordt door zijn zwakke zinsontwikkeling of onverstaanbare spraak heeft dit ook zijn weerslag op het zelfvertrouwen. Ook het volgen van onderwijs wordt moeilijk als de opdrachten en de verhalen van de leerkracht niet begrepen worden. Tijdige begeleiding door een logopedist is dan gewenst.

Aanmelden voor een screening?

Aanmelding voor een logopedische screening kan via: logopediesmits@zeelandnet.nl

Meer over mijn praktijk?

Kijk voor meer informatie op mijn website of kijk mijn webinar in samenwerking met de Wereldschool over spraak- en taalproblemen herkennen bij je kind terug via het YouTube-kanaal van de Wereldschool.

Reviews

Ervaringen van onze leerlingen en ouders