Sectoren vmbo-tl

De Wereldschool biedt in klas 4 van het vmbo-tl de volgende sectoren aan:

  • Zorg en welzijn
  • Techniek
  • Economie
  • Landbouw

Voor een overzicht van de verplichte en keuzevakken binnen een sector kunt u het overzicht downloaden. De Wereldschool geeft u graag advies over het juiste vakkenpakket.

Sectorkeuze

Bij de aanmelding voor klas 4 VMBO moet uw kind een sector kiezen. Het is belangrijk om een goede keuze te maken, wat zeker vanuit het buitenland lastig kan zijn. Voor sommige vervolgopleidingen is het handig of zelfs verplicht om vakken uit een bepaalde sector gevolgd te hebben. Om uw kind bij deze keuze te helpen biedt de Wereldschool in klas 3 'Informatie Sectorkeuze' aan.

Sectorwerkstuk

Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel van het staatsexamen in klas 4. De leerlingen moeten een werkstuk maken dat gaat over een maatschappelijk relevant onderwerp passend bij de beroepswereld van de sector die de leerling gekozen heeft. Bij de aanmelding in klas 4 kiest u het vak 'Sectorwerkstuk' en tevens geeft uw kind daarbij aan binnen welk vak hij het werkstuk wil maken. Middels een handleiding en begeleiding van een wereldschooldocent gaat uw kind aan de slag met het sectorwerkstuk.

Voor 1 mei moet het sectorwerkstuk in tweevoud zijn opgestuurd naar de DUO, waarna in een mondeling examen een posterpresentatie over het werkstuk gegeven moet worden.

Gelijktijdig met het sectorwerkstuk levert uw kind een verslag in van zijn/haar oriëntatie op leren en werken. Dit is eveneens een verplicht onderdeel van het staatsexamen. Hoe dit verslag gemaakt moet worden, is opgenomen in de handleiding van het sectorwerkstuk. De docent die de leerling begeleidt bij het maken van het sectorwerkstuk, zal ook het maken van dit verslag begeleiden.