4 voordelen van afstandsonderwijs

Wat zijn precies de voordelen van afstandsonderwijs?

Staatsecretaris Dekker heeft in een brief aan de Tweede kamer een voorstel gedaan waarin het voor bepaalde groepen mogelijk wordt afstandsonderwijs te volgen. Dekker heeft 4 groepen gedefinieerd die in bepaalde voorwaarden, dan wel niet tijdelijk, een vrijstelling van de leerplicht kunnen krijgen. Een van die groepen zijn kinderen die ouders hebben die voor hun werk reizen. Hij streeft naar wettelijke verankering voor onderwijs op andere locaties.   Voor deze groep wordt het mogelijk maximaal zes maanden afstandsonderwijs te volgen.  Zes maanden is natuurlijk nog niet genoeg, maar het is een begin. Wij zijn van mening dat afstandsonderwijs veel voordelen biedt. Maar wat zijn deze voordelen?

1. Kinderen spreken naast de Nederlandse taal vaak een tweede of zelfs derde taal

Veel van de kinderen die voor korte of langere tijd naar het buitenland vertrekken gaan naar een Internationale school waar de voertaal Engels is of leren de lokale taal. Naast het feit dat jonge kinderen een taal snel oppakken is dit goed voor de concurrentiepositie van Nederland. Nederland heeft als streven zich te ontwikkelen tot een kenniseconomie. Meertaligheid van de inwoners zal deze positie alleen maar versterken.

2. Afstandsonderwijs is vaak onderwijs op maat

In praktijk houdt afstandsonderwijs vaak in dat de ouders de lessen geven onder begeleiding van bijvoorbeeld de Wereldschool. Met deze één op één begeleiding is er veel meer tijd voor het kind en kan het tempo worden aangepast naar het niveau van het kind. Kinderen die de stof snel oppakken kunnen in dit geval versnellen en dit levert meer uitdaging op. Ook kunnen zij zich extra verdiepen in bepaalde onderwerpen. Anderzijds kunnen kinderen die moeite hebben met bepaalde onderwerpen hier juist extra tijd voor uittrekken.

3. Ouderbetrokkenheid is veel groter

Ouderbetrokkenheid is een belangrijke factor in de resultaten van het kind. Omdat bij afstandsonderwijs de ouders nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind weet de ouder ook direct wat er speelt. Daarnaast kunnen ouders de kinderen lesgeven op een manier zoals zij dat zelf voor ogen zien.

4. Onderwijs is flexibel in te delen en bevordert de zelfstandigheid van kinderen

Ouder en kind zijn niet gebonden aan vaste tijden. De lessen zijn flexibel en  verspreid over de dag in te delen. In bepaalde gebieden van de wereld kan dit bijvoorbeeld klimaat technisch gezien veel voordelen bieden.  Ook kunnen ouders de kinderen nauw betrekken bij hun eigen onderwijs. Zij kunnen bijvoorbeeld samen met het kind een weekplanning maken en zo deels de volgorde van de taken indelen. Dit bevordert de zelfstandigheid van het kind.

U kunt het hier meer lezen over het voorstel van staatsecretaris Dekker.

Al sinds 1948 verzorgt de Wereldschool het afstandsonderwijs voor kinderen in het buitenland. Kinderen kunnen via ons het volledige basisonderwijs, vmbo-tl, havo en vwo doen tot en met het staatsexamen. Of u kunt kiezen voor eenspecifiek vak zoals het Nederlands of het rekenen. De Wereldschool is officieel erkend door het Ministerie van OCW en de onderwijsinspectie.

Benieuwd wat de Wereldschool voor u kan betekenen? Neem dan eens een kijkje op de website: www.wereldschool.nl. U kunt ook telefonisch of per mail contact opnemen via (31)0320 – 229 927 of info@wereldschool.nl.