De Wereldschool en de eindtoets

Alle leerlingen in groep 8 in Nederland maken de Centrale Eindtoets. Vanaf schooljaar 2014-2015 wordt dat voor het eerst centraal geregeld en scholen hebben de keus uit meerdere eindtoetsen.

De Wereldschool is meegegaan in dit nieuwe beleid en heeft gekozen voor de eindtoets ROUTE8. Afgelopen april en mei is deze voor het eerst met goed resultaat door onze leerlingen afgenomen, maar gezien onze flexibiliteit bieden we de toets ook in oktober 2015 aan. Enkele leerlingen staan namelijk nu op het juist punt in de lesstof voor de eindtoets. De inschrijving is geopend en de betrokken leerlingen zijn geïnformeerd.

Deze toets kan digitaal worden afgenomen en duurt ongeveer 2 tot 3 uur. Ideaal voor onze leerlingen over de hele wereld en de ouder ontvangt een goed en duidelijk advies richting het voortgezet onderwijs. De leerling maakt diverse onderdelen op de gebieden taal, rekenen en functioneren. Kijk voor meer info over de toets op route8 . Zowel leerlingen die enkel Nederlands volgen als leerlingen die een volledig programma volgen, kunnen zelf kiezen of ze de toets willen maken.