De Wereldschool kiest voor Route8

Alle leerlingen in groep 8 in Nederland maken dit jaar de Centrale Eindtoets in april. Dit schooljaar wordt dat voor het eerst centraal geregeld en scholen hebben de keus uit meerdere eindtoetsen.

Ook de Wereldschool gaat mee in dit nieuwe beleid. Wij kiezen voor de eindtoets ROUTE8. Deze toets kan digitaal worden afgenomen en duurt ongeveer 2 tot 3 uur. Ideaal voor onze leerlingen over de hele wereld en de ouder ontvangt een goed en duidelijk advies richting het voortgezet onderwijs. De leerling maakt diverse onderdelen op de gebieden taal, rekenen en functioneren. Kijk voor meer info over de toets op Route8.nl.

De leerlingen in groep 8 bij de Wereldschool die naast Nederlands ook rekenen en andere vakken volgen, maken deze toets in april. Deze wordt gratis aangeboden en de ouders krijgen vanzelf bericht.

De leerlingen die enkel Nederlands volgen kunnen zelf kiezen of ze de toets willen maken. De Wereldschool biedt deze mogelijkheid aan, maar is niet verplicht. Meer informatie hierover volgt in het voorjaar.

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!