Een meester voor de klas?

Een meester voor de klas… Op de basisschool toch wel een zeldzaamheid. En dat is jammer want uit onderzoek blijkt dat vooral jongens hoger scoren met een meester voor de klas.

Werken er dan echt zo weinig mannen in het basisonderwijs? In Nederland zijn er inmiddels 1.100 basisscholen zonder meester voor de klas, dit is ongeveer 1 op de 6 basisscholen! Vijf jaar geleden was dit nog 1 op de 8 scholen. Er zit dus een dalende trend in.  Als er een man op de school werkt, is dat vaak de directeur of de conciërge. Door de komende pensioengolf is de verwachting dat er nog meer mannen het basisonderwijs zullen verlaten.

Waarom zijn mannen voor de klas belangrijk?

Een man communiceert op een andere manier. Daarom is het belangrijk dat kinderen gedurende hun basisschooltijd zowel een meester als een juf voor de klas hebben staan. Er zijn onderzoeken die stellen dat een vrouw voor de klas vooral succesvol is voor meisjes en andersom: een man voor de klas is vooral succesvol voor jongens. In diverse landen is dit inmiddels een belangrijk punt op de wetenschapsagenda. In Nederland wordt er nog onvoldoende aandacht aan gegeven.

Beide rollen zijn even belangrijk. Denk maar aan de meester die meedoet aan een potje voetbal en kan meepraten over die ene voetbalwedstrijd, de juf die af en toe bemoedert wanneer een van de leerlingen tijdens dat potje voetbal onderuit gaat. Daarnaast hebben mannen en vrouwen en andere benadering in het oplossen van conflicten. Kinderen hebben dus een rolmodel nodig en het is belangrijk dat ze van beide kanten wat meekrijgen.

Waarom kiezen mannen niet voor het basisonderwijs?

Vakbond CNV Onderwijs heeft onderzocht waarom mannen niet voor het basisonderwijs kiezen. Salariëring, loopbaanperspectief en status worden veel genoemd. Daarnaast geeft 57 procent van de meesters aan zich wel eens eenzaam te voelen tussen alle vrouwen. Ze missen een klankbord: 1 op de 3 geeft aan zijn ei beter kwijt te kunnen bij een mannelijke collega.

Dat er wat moet veranderen, dat is duidelijk. Maar hoe zorg je ervoor dat mannen voor het basisonderwijs kiezen? Wat denk jij?

 

Volg ons ook op Facebook , Twitter en LinkedIn en blijf op de hoogte!