Eindtoets groep 8

Vanaf dit schooljaar maken alle leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs een eindtoets. Scholen mogen zelf bepalen welke eindtoets ze gebruiken. Scholen kunnen dit jaar kiezen uit drie eindtoetsen:

  • Centrale eindtoets

  • Route 8

  • IEP

De toets wordt afgenomen in april en is verplicht voor elke school. De Wereldschool zal hierin mee gaan en elke leerling in groep 8 zal de toets aangeboden krijgen. Voorheen maakte de Wereldschool gebruik van de Cito eindtoets, maar op vrijwillige basis. We zoeken nog uit welke toets het best geschikt en het meest praktisch is voor onze leerlingen in het buitenland. Daarover later in dit schooljaar meer.

Belangrijk onderdeel in groep 8 is natuurlijk het advies voor instromen in het voortgezet onderwijs. Dit is meestal een combinatie tussen het schooladvies en de eindtoets. De eindtoets was meestal in februari gepland. Bij de Wereldschool adviseerden we deze toets te maken als er 7 maanden les was gevolgd. Door het verschuiven van de eindtoets naar een later moment in het schooljaar komt het schooladvies centraal te staan bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. De VO-school mag de toetsgegevens van leerlingen niet langer gebruiken als enig of doorslaggevend criterium bij de toelating van leerlingen.