Ervaring met een Third Culture Kid

Ervaring met een Third Culture Kid

Na aanleiding van het TCK webinar hebben een aantal ouders een stukje geschreven over hun ervaring met een Third Culture Kid. Het webinar terugkijken? Klik dan op de onderstaande link.

Webinar terugkijken

Wat is een Third Culture Kid?

Wanneer je op vakantie bent krijg je vaak de vraag waar je vandaan komt. Deze vraag is voor de meeste mensen vrij makkelijk te beantwoorden. Voor een Third Culture Kid is dit echter helemaal niet zo makkelijk te beantwoorden. Deze kinderen zijn opgegroeid tussen verschillende culturen. Denk bijvoorbeeld aan een Nederlands meisje in Marokko, thuis de Nederlandse cultuur die meegegeven wordt door de ouders, op school en bij vrienden de Marokkaanse cultuur met andere normen en waarden. Dit is vaak een onderbelicht onderwerp  waar weinig tot geen aandacht aan wordt gegeven. Om het toch wat meer in de schijnwerpers te zetten organiseerde de Wereldschool in samenwerking met Denise Drost-Ridder een webinar. Ook hebben wij aan ouders de vraag gesteld of zij hun ervaring met TCK met ons willen delen. Onderstaand hun inzendingen.

Onze ervaring met TCK

Als vrouw van een ATCK en moeder van drie TCK’s en reizende van land naar land met ons vijven is TCK iets wat ons als gezin echt verbindt. 

Inmiddels zijn we vijf keer verhuisd, en onze kinderen zijn niet in Nederland geboren. 

Toch is Nederland on thuis, daar waar onze wortels liggen. Hoe? ; door een Nederlands huis als basis, door tradities, typisch Nederlandse routines en feestdagen in ere te houden en het werken aan de Nederlandse taal.

Hoe gaan wij ermee om?

Daar waar wij met zijn vijven zijn zijn we thuis. En ook al is het voor het werk van mijn man, we maken er met z’n vijven wat van. Er komt heel wat aan te pas:

– Voorbereiden op een verhuizing door ons af te vragen waar we naar uit zien en wat we spannend vinden aan ons nieuwe land. Discussies aan de etenstafel, met ieder zijn wensen en angstjes voor dat wat komt op tafel.

– Het inpakken, weggooien en op orde komen zodat die dozen niet al te vol zitten en het uitpakwerk aan de andere kant misschien toch nog ‘meevalt’

– Het afscheid nemen; elk kind een afscheidsfeestje en wijzelf ook

– Het inlezen en het papierwerk, de visa, inentingen, pasfoto’s, etc. 

– Het daadwerkelijke gaan.

– Het arriveren en langzamerhand vinden van alle plekjes; papa’s werkplek, de kinderen in hun klas en mama als het even kan aan het werk als muziekjuf, en / of cross cultural awereness coach. 

– En… uiteraard weer met de Nederlandse schoolboeken aan de slag. 

 

Pas als ons schilderij ‘We are home’ in ons niewe huis hangt en we er zelf met z’n vijven zijn; zijn we weer thuis. 

Even wennen en weer doorgaan.  Creativiteit, jezelf weer herontdekken; het heeft allerlei uitdagingen. 

Welke tip?

Tip; geef het rust en tijd, en bespreek het vaak, benoem  het en geef ruimte voor elk kind. En… hou ze Nederlands… !

 

 

Onze ervaring met TCK

Voor onze dochters is de wereld heel klein, letterlijk en figuurlijk. Zij vinden het leuk om over Nederland te vertellen hier in Israel. Alsof Nederland een provincie van Israel is. Ze zijn uitgesproken over de dingen die zij missen uit Nederland. Voor onze 3-jarige dochter is dat de roze kinderpoppenwagen die is achtergebleven in Nederland en voor onze 6-jarige dochter is dat de Montessori school. Wij besteden veel aandacht aan dat gemis, maar vragen zeker ook wat leuk is hier in Israel. Onze jongste dochter is van een teruggetrokken kind meer een uitgesproken kind geworden. En onze oudste dochter is nog assertiever geworden dan zij al was. Onze kinderen zijn al vanaf heel klein TCK, omdat zij een Israelische vader hebben en een Nederlandse moeder. Op school waren ze hierdoor al anders. Het zit in het karakter van onze kinderen om hier heel erg outspoken mee om te gaan. Zoals onze oudste dochter altijd zegt: “ik heb tenminste een leuk verhaal”.

Hoe gaan wij ermee om?

Wij houden de weg naar Nederland open. Maar ook zeker de weg in Israel. De kinderen moeten later kunnen kiezen waar zij willen wonen. Mijn man spreekt Hebreeuws met de kinderen en ik blijf Nederlands spreken. Wij praten veel over de leuke dingen die er in Nederland waren, zodat we die niet vergeten. Maar we besteden ook veel aandacht aan de acclimatisatie hier en aansluiting op de maatschappij. Dat doen we door vriendjes en vriendinnetjes uit te nodigen en mee te doen aan sociale activiteiten. Daarnaast benoemen we ook de verschillen, zoals die voor kinderen merkbaar zijn. Bijvoorbeeld: hier dring je voor in de rij, maar in Nederland wacht je netjes op je beurt.

Welke tip?

Humor: soms lachen we om elkaars culturen.

Complimenten: we complimenteren soms de ene soms de andere cultuur als we iets positiefs zien.

Natuur: we zoeken aansluiting bij de natuur. Nederland met alle regen en water, Israel met alle mooie exotische beesten, droogte en palmbomen. We zoeken soms bewust natuurfenomenen op om onze kinderen goed de verschillen te laten zien.

 

Hoe heeft u het TCK zijn ervaren? Het voelt als een warme herinnering in mijn jeugd, als weerbarstig niet wortelen daarna in Nederland, inmiddels als een erkend gegeven. De groep waar ik mee identificeer, zijn de TCKs. Het heeft mijn horizon verbreed en mijn gedachten verdiept. 

Hoe gaat u hiermee om? 

Als mensen mij vragen welk land ik vandaan kom, zeg ik dat ik een TCK ben en daarna leg ik dat begrip uit.

Inmiddels doe ik mijn promotie onderzoek bij de Erasmus Universiteit Rotterdam over TCKs.

Welke tip zou u graag willen meegeven?

Omarm TCK zijn als identiteit.

 

TCK tips van de Wereldschool

  • Geef kinderen een ‘schatkist’ met vertrouwde spullen die ze overal mee naar toe kunnen nemen.
  • Zorg voor herkenbare items op iedere plek waar u gaat wonen (bijvoorbeeld een klok of schilderij).
  • Creëer vaste familie-tradities die u overal ter wereld kunt voortzetten.
  • Breng uw kind ook in het buitenland in aanraking met de Nederlandse taal en cultuur en laat ze contacten in Nederland onderhouden.
  • Zorg bij vakanties en verlof voor een herkenbare, veilige plek in Nederland. Bijvoorbeeld een vast logeeradres of een vakantiehuisje dat de kinderen kennen.
  • Realiseer u dat uw kinderen geen ‘echte’ Nederlanders zijn en dat ze ook bij een eventuele terugkeer moeten wennen aan een voor hen nieuwe cultuur. Attendeer hier ook vrienden en familie op.
  • Probeer uw kinderen bij een eventuele terugkeer in contact te brengen met andere TCK’s
  • Zoek professionele hulp wanneer uw kind moeilijk kan wennen in Nederland.

 

Volg ons ook op Facebook , Twitter en LinkedIn en blijf op de hoogte!