Iedereen geslaagd voor het staatsexamen!

Felicitaties voor onze leerlingen die geslaagd zijn voor hun examen vwo, havo en vmbo!
Dit jaar zijn al onze leerlingen van de Wereldschool die in de eerste en tweede termijn examen hebben gedaan geslaagd voor hun staatsexamen vwo, havo en vmbo. Een prachtig resultaat! Een van onze VWO leerlingen slaagde zelfs met de volgende lijst:

Nederlands 8
Engels 9
Frans 9
Economie 9
Biologie 8
Wiskunde 6
Aardrijkskunde 9
Geschiedenis 8
Maatschappijleer 9
Profielwerkstuk 9
Rekentoets 9

Super gedaan!

Meer over het eindexamen via de Wereldschool leest u hier:
De Wereldschool biedt voortgezet onderwijs aan op drie niveaus: vmbo-tl, havo- en vwo-niveau. De vakken die leerlingen van de Wereldschool volgen, worden afgesloten door een staatsexamen. De Wereldschool begeleidt de leerling tot het moment dat dit staatsexamen aan het eind van het schooljaar plaatsvindt. Het staatsexamen zelf wordt georganiseerd en afgenomen door de DUO-IB-Groep en bestaat uit twee onderdelen: het Centraal Schriftelijk Examen en het College examen. 

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen:
Het Centraal Schriftelijk Eindexamen in de maand mei is een examen dat alle leerlingen in Nederland maken. Het is op hetzelfde tijdstip als het reguliere landelijke examen en heeft dezelfde opgaven. 

Het College examen:
Daarnaast nemen de leerlingen deel aan een college examen in de maand juli, soms augustus. Het college examen komt in de plaats van de schoolonderzoeken die gedurende het examenjaar op een ‘gewone’ school worden afgenomen. Het College examen bestaat in ieder geval uit een mondeling examen en in sommige gevallen ook uit een schriftelijke toets (bij de talen en ANW).

Waaruit bestaat het eindexamen voor het ‘gewoon’ voortgezet onderwijs?
Het eindexamen van het voortgezet onderwijs bestaat uit het schoolexamen en het Centraal Schriftelijk Examen. De school maakt en beoordeelt de schoolexamens zelf. Het Centraal Schriftelijk Examen is landelijk en kent een landelijk bindend correctiemodel. 

De waarde van het diploma via het staatsexamen en het gewoon examen is volledig identiek.
Wilt u meer weten over staatsexamen via de Wereldschool? Neem gerust contact met ons op om alle belangrijke stappen te doorlopen.