Leer ook de Nederlandse geschiedenis en aardrijkskunde via de Wereldschool

Een verblijf in het buitenland is een fantastische mogelijkheid voor uw kinderen om een andere taal te leren. Maar het is ook belangrijk dat uw kinderen het Nederlandse onderwijs goed onderhouden.

Wilt u ook dat uw kinderen de Nederlandse geschiedenis en aardrijkskunde beheersen? Immers, dit zijn nu juist de vakken die op een buitenlandse school erg afwijken. Zowel geschiedenis als aardrijkskunde worden aangeboden vanaf groep 4 tot en met het eindexamenjaar. Het gehele vakkenoverzicht van de onderbouw in het voortgezet onderwijs staat op onze website.

Wilt u overleggen over de te kiezen vakken of heeft u andere vragen, aarzelt u dan niet te mailen (info@wereldschool.nl) of te bellen (0320 – 229 927).