Nieuwe methode voor bovenbouw voortgezet onderwijs: Op Niveau

In de bovenbouw klassen van het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen sinds deze zomer werken met de methode Op Niveau voor het vak Nederlands.

Nieuwe methode

Sinds 2016-2017 werken leerlingen in de onderbouw met de Nederlands methode Op Niveau. De methode is sindsdien positief ontvangen door ouders en leerlingen. Met name het volledig online werken, waardoor leerlingen direct zien hoe ze een opdracht hebben gemaakt, geeft goed inzicht in het eigen leerproces. Dit draagt bij aan het goed zelfstandig kunnen doorlopen van de Wereldschool lessen.

Daarom zijn we blij dat nu alle leerjaren werken met deze methode voor het vak Nederlands. Leerlingen die in 2016-2017 zijn gestart met Op Niveau kunnen hierdoor nu ook alle leerjaren met de nieuwe methode doorlopen.

Heb je voorkeur voor een volledig fysiek lespakket Nederlands? Ook dat is mogelijk met de methode Op Niveau.