Ontwikkelingen Leerlingvolgsysteem Wereldschool

Ontwikkelingen Leerlingvolgsysteem Wereldschool

ontwikkelingen lerlingvolgsysteem

Achter de schermen wordt ons leerlingvolgsysteem continu verbeterd en doorontwikkeld. In deze beveiligde website vindt alle communicatie plaats tussen onze leerlingen en de docenten. Bovendien worden hierin alle toetsen geregistreerd, erg belangrijk voor ons onderwijs dus. Over een aantal vernieuwingen willen we u graag informeren. In de afgelopen maanden zijn de volgende onderdelen ten uitvoer gebracht:

  • Het systeem is stabieler geworden en de capaciteit is vergroot, nagenoeg geen foutmeldingen meer.
  • Dossierstukken zijn gearchiveerd, zodat de database minder zwaar en dus minder traag is.
  • Voortgangsrapportages zijn geoptimaliseerd.
  • Logo’s zijn vernieuwd, binnenkort verschijnt ook het rapport van de leerlingen in de nieuwe huisstijl.
  • De berichtenbox kent enkele nieuwe mogelijkheden.

Een belangrijke, zeer gewenste vernieuwing die er binnenkort aankomt, is de e-mail notificatie. Zeer spoedig zal het zo werken dat wanneer een bericht enkele dagen ongelezen blijft, u een melding zal krijgen in uw privé mail. U weet dan direct dat er een nieuw bericht is en dus moet inloggen om dit te lezen en te beantwoorden. Zeker voor leerlingen of ouders die iets minder vaak inloggen is dit een handige herinnering.

Heeft u vragen omtrent bovenstaande of andere wensen, horen wij dit graag.

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!