Op reis met een leerplichtig kind

Misschien heb je wel plannen om een reis te maken met het hele gezin. Wij spreken zeer regelmatig ouders die deze plannen hebben. Soms al heel concreet, maar vaker zitten ouders nog in de oriëntatiefase. Een van de punten waar vrijwel alle ouders tegenaan hikken is de leerplicht. Maar hoe zit het nou precies met de leerplicht? Maureen van Beek is een van de ouders die al heel concreet weet wanneer ze op reis gaan. Daarnaast heeft zij al heel veel informatie ingewonnen over de leerplicht. Haar ervaringen deelt ze graag met jou!

Op reis met een schoolgaand kind

Als alles in je roept dat je in een warm land wilt wonen. Ons hart volgend, onze droom onderzoekend: een jaar reizen met ons gezin. We merken al snel dat het realiseren van een rondreizend tussenjaar niet eenvoudig is. Het past niet in ‘het malletje’ van het Nederlandse systeem, deze kent alleen de twee vormen: reiziger voor korte tijd of emigrant. Hoe dan te handelen?

Begin juli begint onze rondreis door Azië. Onze dochter is tegen die tijd 12 jaar, ze heeft groep 8 afgerond. We, Andy en Maureen van Beek, vertellen je graag over de Nederlandse leerplicht, wat wij hebben vernomen en hoe wij ermee omgaan.

Leerplichtwet

Onze reisvoorbereiding begint met het verdiepen in de leerplicht. De leerplicht in Nederland is, voor kinderen in de leeftijd tussen 5 en 16 jaar, gekoppeld aan schoolplicht ofwel les volgen in een schoolgebouw. Rondreizend, zonder vaste verblijfplek, is het niet mogelijk om te voldoen aan de leerplicht. Een duidelijk verhaal.

Al verder lezend en informerend ontstaat er verwarring bij ons. Verhalen over scholen die welwillend schoolverzuim zonder geldige reden niet doorgeven aan de leerplichtambtenaar. Ervaringen met leerplichtambtenaren die wel toestemming geven. Uitzonderingsgevallen, zouden er meerdere wegen naar Rome zijn?

Ongeoorloofd verzuim leerplicht

Hebben we te kiezen tussen mogelijkheden en consequenties? Op de website van de Rijksoverheid staat wat het gevolg is als je kiest voor ongeoorloofd verlof: “De rechter kan de leerplichtige jongere vanaf 12 jaar een taakstraf of een geldboete geven. […] Ook ouders of verzorgers kunnen een geldboete krijgen. Die kan oplopen tot €3.900. In ernstige gevallen kan de rechter een voorwaardelijke gevangenisstraf met proeftijd opleggen.”

We lezen en horen over ervaringen met het winnen van leerplichtrechtszaken of situaties waarin lage boetes zijn opgelegd. We vragen ons af of je een aantekening krijgt wanneer je verzocht wordt om voor de rechter te verschijnen, of je dan nog een verklaring omtrent goed gedrag krijgt. Voor ons voelt het niet goed om de kant van het ongeoorloofde op te gaan.

Uitschrijven Basisregistratie Personen

We bespreken ons reisplan met de leerplichtambtenaar. Zij vertelt dat uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) de enige optie is. Je bent dan niet meer gebonden aan de Nederlandse wetgeving. In ons geval is uitschrijven zelfs een wettelijke verplichting aangezien we langer dan 8 maanden in het buitenland verblijven.

We informeren bij de gemeente in onze woonplaats. We moeten ons 5 dagen voor vertrek uitschrijven uit de BRP. Overheidsorganisaties en andere organisaties, zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen, ontvangen bericht van de uitschrijving. Onze gegevens worden overgezet naar het Register Niet-Ingezetenen (RNI). Dat is de registratie van personen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie hebben met de Nederlandse overheid. We krijgen een emigrantenstatus, het best passende ‘malletje’ in onze situatie.

Consequenties uitschrijven BRP

Uitschrijven is niet iets wat je zomaar doet. Op expatverzekering.nl staat: geen kinderbijslag, mogelijk verandering dekking verzekeringen, mogelijke gevolgen belastingaangifte, geen recht meer op zorgtoeslag, opbouw Algemene Ouderdomswet uitkering/pensioen wordt tijdelijk stopgezet, geen algemene nabestaandenwet uitkering (ANW), er kunnen gevolgen zijn als je een huurwoning hebt via de gemeente of ervoor op de wachtlijst staat, mogelijk gevolgen voor je uitkering en je ziektekostenverzekering.

We zijn op dit moment de gevolgen voor onze situatie aan het onderzoeken door contact op te nemen met de diverse (overheid)instanties. Veel regelwerk, frustrerend zo af en toe, maar ook inspirerend. Er bestaan geen standaard antwoorden als je een langere periode op reis gaat, wel enthousiasme over onze reis aan de andere kant van de telefoonlijn en prachtige gesprekken over reisdromen. We zijn nog geen beren op de weg tegengekomen. Steeds opnieuw beseffend dat deze reis iets is wat we ’te doen hebben’.

LEERPLICHT ZOALS WIJ DEZE ZIEN – Er zijn 2 mogelijkheden wat betreft de Nederlandse leerplichtwet: je houdt je aan de wetgeving of niet. Houd je je niet aan de wet dan ben je in overtreding. Er bestaat geen grijs gebied, alleen de onzekerheid over of jouw overtreding opgemerkt gaat worden. Of die van de leerplichtambtenaar of die van de school. Geldboetes, taakstraf, gevangenisstraf en juridische aantekening als mogelijk gevolg. Ook als je toestemming krijgt van een leerplichtambtenaar of vanuit school, je overtreedt de wet. Het naleven van de wet blijft jouw verantwoordelijkheid. Maak een bewuste keuze. Enkel door uit te schrijven ben je niet meer gebonden aan de leerplicht. Neem contact op met de diverse instellingen voor de gevolgen voor jouw situatie.

School tijdens reis

Bij terugkomst in Nederland gaat onze dochter naar de eerste klas, de brugklas. Tijdens de reis hoeft ze dan geen volledig onderwijs te volgen. Voor een soepele overgang volgt ze afstandsonderwijs via de Wereldschool, de voortgezet onderwijs vakken Nederlands en Wiskunde, plus blijven we veel Nederlands lezen. Alles in nauw overleg met de middelbare school en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

Wat wij de belangrijkste les vinden, is dat onze dochter ziet dat wij ons hart volgen, opdat zij haar hart gaat volgen.

Onze reisvoorbereidingen kun je volgen via Facebook, pagina: Beek op reis,  @wijvertellen. Vragen? Stel ze gerust. Als we de antwoorden weten, delen we ze graag met jou.

Consequenties uitschrijven?

Wat zijn de consequenties van uitschrijven? Lees het hier.

Vragen over onderwijs op afstand of de leerplicht?

De Wereldschool helpt je graag verder in je reis- of emigratieplannen. Heb je vragen over de onderwijsmogelijlheden of de leerplicht? Neem dan gerust contact met ons op. Vul het contactformulier in door op de onderstaande link te klikken. Een werknemer van de Wereldschool neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Volg ons ook op Facebook , Twitter en LinkedIn en blijf op de hoogte!

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!