Prima kwaliteit bij de Wereldschool!

Afgelopen mei en juni hebben veel ouders onze Enquête Kwaliteitszorg ingevuld, waarvoor veel dank. De eerste resultaten zijn wederom positief. Hier een kleine opsommingen van uitkomsten:

  • Wat betreft de lespakketten en de lesboeken waardeert ongeveer 97% van de respondenten deze met een voldoende of hoger. Het is zelfs zo dat iets meer dan de helft van het aantal respondenten de kwaliteit  van de lespakketten goed vindt.
  • De handleiding worden door driekwart van de respondenten met ruim voldoende of goed beoordeeld. En nog eens 17% waart de handleiding voldoende.
  • De interesse naar een (deels) online lesprogramma is voor 40% positief, nog eens 40% twijfelt nog.
  • Bijna driekwart van de respondenten vindt de kwaliteit van de docenten ruim voldoende tot goed. Nog eens 18% waardeert dit met een voldoende. De mentor wordt door ruim 80% ruim voldoende tot goed beoordeeld.
  • Ruim driekwart van de respondenten beoordeelt het leerlingvolgsysteem met een voldoende of hoger. Maar ook 21% is ontevreden, we zoeken nog uit waarom.
  • De waarderingen in het voortraject zijn positief. Tweederde van de respondenten vindt de kwaliteit van het advies ruim voldoende tot goed. En ruim driekwart  van de respondenten waardeert de afhandeling ruim voldoende tot goed.
  • Slechts 11% is bekend met onze Facebookpagina. Terwijl wel meer respondenten actief zijn op Facebook en/of LinkedIn.

Zoals u kunt lezen wordt de Wereldschool postief beoordeeld. Daar zijn we erg blij mee en we continueren ons onderwijs en klantenbenadering op hoog niveau.
De diverse opmerkingen en feedback worden mometeel nader uitgesplitst, gelezen en in sommige gevallen op gereageerd. We nemen verschillende punten mee ter verbetering van ons aanbod.

Nogmaals dank!