Prima uitslagen voor klas 1 en 2

In mei/juni 2014 hebben leerlingen van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs van de Wereldschool een methode onafhankelijke niveautoets via ROUTE VO gemaakt. In de toets zijn de onderdelen spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en Engels gemaakt. De eerste drie onderdelen zijn belangrijk voor het niveau van Nederlands; rekenen en Engels zijn aanvullend. De prestaties van de individuele leerling zijn hierbij vergeleken met de prestaties van ruim 3000 leerlingen uit het hele land. Het doel van de toets is om te zien of onze leerlingen het juiste schoolniveau volgen en om te kijken of er hiaten zijn in de kennis van de verschillende onderdelen.

In de resultaten kwam het volgende naar voren:

  • 93% van de adviezen komt overeen met de schoolsoort die onze leerlingen nu volgen;
  • In klas 1 scoren onze leerlingen op spelling gemiddeld een tikje lager dan de gemeten doelgroep;
  • In klas 2 scoren onze leerlingen op spelling gemiddeld juist hoger dan de gemeten doelgroep;
  • In zowel klas 1 als klas 2 scoren onze leerlingen op begrijpend lezen beduidend hoger dan de gemeten doelgroep;
  • Rekenen en Engels scoren eveneens opvallend hoog bij onze leerlingen;
  • Bij enkele leerlingen zijn wat aandachtspunten op het gebied van spelling en woordenschat.

Al met al zijn wij bijzonder tevreden over dit mooie resultaat. Elke leerling heeft van ons de individuele uitslag ontvangen met de evt. aandachtspunten. In het vervolgtraject kan de begeleidend docent samen met de leerling inzoomen op de zwakke punten. Op onze website staat meer informatie over de kwaliteit van de Wereldschool en onze schoolresultaten. Klik hier om verder te lezen.