We zijn weer trots op de uitslagen ROUTE VO onderbouw

In juni 2015 hebben leerlingen van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs van de Wereldschool een methode onafhankelijke niveautoets via ROUTE VO gemaakt. In de toets zijn de onderdelen spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en Engels gemaakt. De eerste drie onderdelen zijn belangrijk voor het niveau van Nederlands; rekenen en Engels zijn aanvullend. De prestaties van de individuele leerling zijn hierbij vergeleken met de prestaties van ruim 3000 leerlingen uit het hele land. Het doel van de toets is om te zien of onze leerlingen het juiste schoolniveau volgen en om te kijken of er hiaten zijn in de kennis van de verschillende onderdelen. 

In de resultaten kwam het volgende naar voren:
–    93% van het advies komt overeen met de schoolsoort die onze leerlingen nu volgen;
–    op alle onderdelen scoren onze leerlingen hoger dan de gemeten doelgroep;
–    rekenen en Engels scoren opvallend hoog bij onze leerlingen;
–    bij enkele leerlingen zijn er wat aandachtspunten op het gebied van spelling en woordenschat.

Al met al zijn wij bijzonder tevreden over dit mooie resultaat. Elke leerling heeft van ons de individuele uitslag ontvangen met de evt. aandachtspunten. In het vervolgtraject kan de begeleidend docent samen met de leerling inzoomen op de zwakke punten. Op onze website staat meer informatie over de kwaliteit van de Wereldschool en onze schoolresultaten. 

Toetsresultaten klas 1 en 2 voortgezet onderwijs
In juni 2015 hebben leerlingen van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs van de Wereldschool een methode onafhankelijke niveautoets via ROUTE VO gemaakt. In de toets zijn de onderdelen spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen en Engels gemeten. De prestaties van de individuele leerling zijn hierbij vergeleken met de prestaties van ruim 3000 leerlingen uit het hele land. De scores op de onderdelen liggen tussen de 201 en 300, waarbij 245 het gemiddelde is.

 

Klas 1
Spelling: 257
Woordenschat: 260
Begrijpend lezen: 266
Rekenen: 277
Engels: 285
Gewogen gemiddelde: 269

Klas 2
Spelling: 253
Woordenschat: 251
Begrijpend lezen: 257
Rekenen: 266
Engels: 278
Gewogen gemiddeld: 261

Voor een vergelijking met het afgelopen jaar, zie de Kwaliteitspagina op onze website.