Wereldschool en familie Knapen in Ecuador….een succes!

Een mooie reactie van tevreden ouders uit Ecuador:

De familie Knapen is sinds 2010 uitgezonden naar Ecuador door de Zending Gereformeerde Gemeente (ZGG) met 4 kinderen. Zij heten  Jaco, Jan, Geerke en Guus. Toen ze vertrokken waren de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 15 jaar.

Overdag gaan de kinderen met het materiaal van de Wereldschool naar de plaatselijke school. Zij werken tussen hun klasgenoten uit hun eigen mappen. Hierdoor hebben ze toch de sociale contacten en omgang met hun leeftijdsgenoten. “Het grote voordeel is dat we als gezin zijnde niet altijd op elkaars lip zitten, zeker voor onze pubers en ons als ouders wel zo prettig”, aldus de ouders.
Jaco en Jan volgen een volledig pakket van het voortgezet onderwijs en Guus en Geerke het vak Nederlands in het basisonderwijs en in groep 8 ook rekenen.  Het vak rekenen wordt in hun vrije tijd gedaan.
“Wij zijn tevreden over de begeleiding van de docenten. Het mentorschap en de manier waarop er invulling aan gegeven wordt, heeft een duidelijke meerwaarde. Zeker omdat wij al die jaren dezelfde mentor hebben en zij dus ook ons gezin kent. De open houding van de Wereldschool is iets dat wij erg waarderen. Zo is er een aparte boekenlijst ontwikkeld waar Christelijke kinderboeken op staan en voelen wij altijd de mogelijkheid om met vragen en kritiek hen te benaderen. Hier wordt serieus op ingegaan en al het mogelijke gedaan om tot een oplossing te komen”.

“Doordat we gekozen hebben voor het werken met de Wereldschool was het mogelijk dat Jaco en Jan een Spaanse taalstudie konden doen in Quito. Voor ons is de flexibiliteit een grote pré. Is er een teamconferentie of een verschil in schoolvakanties met Nederland: het levert geen problemen of stress op. Wij houden zelf een planning aan waardoor ze altijd weer op tijd klaar zijn voor het nieuwe schooljaar”.

Jaco is dit jaar mede door de lessen van de Wereldschool geslaagd voor het VWO en wel in twee profielen: Natuur en techniek plus Natuur en gezondheid.
Begin van dit jaar is Jaco naar Nederland gekomen om zich voor te bereiden op het staatsexamen. Ook heeft hij tijdens zijn verblijf open dagen van vervolgopleidingen kunnen bezoeken. Jaco wilt in Delft gaan studeren. “Dankzij het systeem van de Wereldschool heeft hij tot nu toe bij ons kunnen wonen op het zendingsveld”.

Namens de Wereldschool feliciteren we Jaco met het behalen van zijn diploma en wensen hem veel succes met zijn studie!

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!