Afstandsonderwijs in China

De Familie Hol volgt afstandsonderwijs in China

De Familie Hol woont met 3 kinderen van 3, 6 en 8 jaar in China. In kader van ouder aan het woord delen zij hun ervaringen met u.

Wij hebben drie kinderen (leeftijd 8, 6 en 3) en wonen sinds 2,5 jaar in China. Onze oudste zoon heeft groep 1 en de eerste helft van groep 2 in Nederland gedaan. Onze tweede (een dochter) had de mogelijkheid om een stukje van groep 1 in Nederland te doen, maar wij hebben er zelf voor gekozen om haar niet naar de basisschool te sturen voor zo’n korte tijd. Op die leeftijd was ze nog niet leerplichtig en wij voelden dat het weinig zin zou hebben om haar eerst te laten wennen en dan weer van school te halen i.v.m. de emigratie. Daarom heeft zij wat langer dan normaal peuterspeelzaal gedaan, zodat ze wel in een bepaald ritme kon blijven. Onze derde was op dat moment nog een baby, dus hij is nooit in Nederland naar school geweest.

 

“Wij zijn verhuisd met alleen maar koffers, dat was voor ons het handigst. Bijna alles hebben we hier nieuw gekocht, omdat dat stukken goedkoper was dan verschepen.”

Wij zijn verhuisd met alleen maar koffers, dat was voor ons het handigst. Bijna alles hebben we hier nieuw gekocht, omdat dat stukken goedkoper was dan verschepen. De koffers die we meenamen waren voor 80% gevuld met speelgoed en boeken voor de kinderen. Dat is erg goed bevallen, want zij konden daardoor makkelijker wennen aan ons nieuwe huis. Verder namen we ook een koffer mee gevuld met lesboeken en lesmaterialen van de Wereldschool. De mappen met lesbeschrijvingen hebben wij niet meegenomen, die waren eigenlijk te groot en te zwaar. In plaats daarvan hebben we alle lesbeschrijvingen, toets bladen, etc. van de Wereldschool op een cd gekregen en hier geprint. Dat scheelde veel ruimte en gewicht en is wat ons betreft wel een aanrader.  

“We merkten dat wij zelf, maar de kinderen ook, best tijd nodig hadden om onze draai te vinden.”

 

De eerste weken in ons nieuwe land hebben we vrij gepland en nog geen lessen gedaan met de kinderen. We merkten dat wij zelf, maar de kinderen ook, best tijd nodig hadden om onze draai te vinden. Na een paar weken begonnen we met groep 3 en groep 1. Het was toen april. Wij lopen dus niet gelijk aan het schooljaar van Nederland. Deze keus hebben wij op aanraden van vrienden / ervaringsdeskundigen gemaakt. Zij gaven aan dat als de kinderen iets voor lopen, het later makkelijker voor ze is om weer in te stromen in een Nederlandse basisschool. Ze kunnen hun energie dan gebruiken om weer te wennen aan een echte klas en groepsonderwijs, omdat de lesstof al bekend voor ze is. Of dat ook echt zo werkt, weten wijzelf echter nog niet, omdat we nog niet weer terug gegaan zijn!

 

“Wat wij heel snel merkten is dat een schema echt heel belangrijk is.”

In het begin gaven wij alleen de ochtenden les, maar op de duur (vooral vanaf groep 4) zijn we over gegaan op ochtenden én middagen. Wat wij heel snel merkten is dat een schema echt heel belangrijk is. Voor elke dag hebben we een klein overzichtje met tijden en daarbij welke lessen er op die tijden gedaan moeten worden. Dat is voor ons als ouders, maar ook voor onze kinderen overzichtelijker. Het schema maken wij zelf, de ochtenden vullen we zoveel mogelijk met rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en schrijven. De middagen houden we voor het afmaken van werk dat in de ochtend niet af kwam. Onze kinderen zijn in de ochtenden het productiefst, vandaar. Halverwege de ochtend houden we een half uur pauze, om fruit te eten, wat te drinken en te spelen. We hebben geen tuin, omdat we hoog in een flat wonen, maar hebben een trampoline gekocht en daar springen de kinderen bijna elke pauze even flink op! Naast de vakken die we van de Wereldschool hebben, voegen wij zelf ook gymnastiek, handvaardigheid, Engels, muziek en natuur en techniek aan het les programma toe. Daarnaast gaat ons oudste kind eenmaal per week naar Chinese les. Voor de twee jongste kinderen doen we dat nog niet, omdat hun week dan té vol komt te zitten.

 

“Het heeft een hele tijd gekost om ervaren te raken, maar de begeleiding van de Wereldschool maakt dat het goed te doen is.”

 

Vanaf groep 4 hebben wij ervoor gekozen om Taal via een online pakket te doen. Dat bevalt ons heel erg goed. De oudste zoon zit dan met een koptelefoon op voor de computer en hoort zo de uitleg van de juf. Dat geeft dat wij op dat moment onze handen vrij hebben voor de andere twee kinderen. Inmiddels doen we groep 3 en groep 5 met de kinderen, hebben we echte schoolbankjes in huis staan en draait de school echt supergoed. Het heeft een hele tijd gekost om ervaren te raken, maar de begeleiding van de Wereldschool maakt dat het goed te doen is!

 

Gouden tip: neem zoveel mogelijk Nederlandse leesboekjes mee in je koffers of verhuisdozen! En laat mensen die iets op willen sturen ook boekjes of Loco boekjes op sturen. Mensen die op bezoek komen, vragen wij dit ook mee te nemen en zo hebben we al een aardig bibliotheekje opgebouwd! Heel onmisbaar!

 

Alle tips op een rijtje

De Familie Hol heeft u veel praktische tips gegeven. Natuurlijk zijn niet alle tips voor iedereen bruikbaar, maar er zitten vast en zeker tips tussen waar u wat aan heeft. Wij hebben de tips voor u op een rijtje gezet:

  • Wij zijn verhuisd met alleen maar koffers en hebben alles hier nieuw gekocht, dat was goedkoper dan verschepen.
  • De koffers hebben we grotendeels gevuld met speelgoed, hierdoor konden de kinderen makkelijker wennen aan ons nieuwe huis.
  • De lesmappen, toets bladen et cetera hebben wij op een cd van de Wereldschool gezet. Dit scheelt veel ruimte en gewicht.
  • De eerste weken hadden we geen lessen gepland omdat we merkten dat we de tijd nodig hadden om onze draai te vinden.
  • Een schema is heel belangrijk. Dit is voor zowel de ouders als de kinderen overzichtelijker.
  • Wij zorgen voor afwisseling tijdens de lessen door bijvoorbeeld een half uur even flink te springen op de trampoline.
  • Het online pakket geeft ons iets meer vrijheid, de oudste kan zelfstandiger werken waardoor wij onze handen vrij hebben voor de twee andere kinderen.
  • Neem zoveel mogelijk Nederlandse boekjes mee en vraag mensen iets op te sturen of mee te nemen.

 

Tip van de Wereldschool

Zoals de familie zelf al aangaf merken wij in de praktijk dat families de tijd nodig hebben om hun draai te vinden. Een nieuwe omgeving, een ander ritme, andere taal, andere culturele gewoontes en het omschakelen naar thuisonderwijs. Van ouder naar leerkracht. Niet alleen voor de ouder een omschakeling, maar ook voor de kinderen. De familie Hol had bewust in de eerste weken nog geen lessen gepland maar heeft de kinderen de ruimte gegeven om zichzelf te acclimatiseren. Gun uzelf, maar zeker ook de kinderen, de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie!