Onderwijs via Wereldschool sluit naadloos aan bij terugkeer!

terugkeren Nederlands onderwijs

Leerlingen die in het buitenland onderwijs krijgen van de Wereldschool kunnen eenmaal terug in Nederland zonder achterstand instromen in het reguliere Nederlandse onderwijssysteem. Tot die conclusie komt Kim Neefjes, die in het kader van haar afstudeerscriptie voor de Universiteit van Amsterdam, onderzoek heeft gedaan naar de cognitieve schoolprestaties van Wereldschool leerlingen. 

Het doel van de Wereldschool is om kinderen zonder achterstand te laten instromen in het reguliere onderwijs na een verblijf van kortere of langere tijd in het buitenland. In 2010 is al eens eerder onderzocht of leerlingen van de Wereldschool aansluiting vonden op cognitieve schoolprestaties binnen het basisonderwijs wanneer zij terugkeerden uit het buitenland.

Welbevinden

In haar onderzoek heeft Kim Neefjes bovendien onderzocht in hoeverre de terugkeer binnen het basisonderwijs in Nederland invloed heeft op het welbevinden van desbetreffende leerlingen. Gebleken is dat er geen verschillen zijn in het welbevinden tussen leerlingen van een reguliere school en leerlingen van de Wereldschool. Veel Wereldschoolleerlingen onderhouden het contact met hun basisschool in Nederland. Volgens de leerlingen en ouders die aan het onderzoek hebben deelgenomen heeft dit de terugkomst in Nederland vergemakkelijkt. Tevens hebben leerlingen in het buitenland geleerd om (nieuwe) contacten te leggen met anderen, waardoor het bij terugkomst in Nederland minder moeilijk was om contacten te leggen met nieuwe klasgenoten.

Jouw kind ook naadloos in laten stromen in het regulier onderwijs?

Met het afstandsonderwijs via de Wereldschool kan je kind probleemloos instromen in het regulier onderwijs. Bekijk onze lesprogramma’s  of graag een vrijblijvend adviesgesprek aan voor meer informatie. Onze onderwijsadviseurs staan je graag te woord!