Afstandsonderwijs scoort goed!

VWO adviezen voor groep 8!

afstandsonderwijs scoort goed

Leerlingen in groep 8 die lessen volgen via de Wereldschool, hebben in de afgelopen maanden de Centrale Eindtoets gemaakt. We zijn trots op onze leerlingen en hun ouders, want ze doen wekelijks hun best om het Nederlands bij te houden en met goed resultaat!

De Wereldschool werkt met de toets van Route 8. Deze toets test op een digitale en adaptieve wijze in 2 à 3 klokuren de volgende vaardigheden:

  • Taal: luistervaardigheid, leesvaardigheid, taalverzorging, woordenschat en begrippenlijst
  • Rekenen: getallen, verhoudingen, meten & meetkunde en verbanden
  • Functioneren (optioneel): zelfconcept en werkhouding

Adviezen

De scores van de Route 8 geven een relatieve score weer op een schaal van 100 tot 300. De gemiddelde score van leerlingen die alle vakken via de Wereldschool volgen is 248,1. Hierbij hoort een vwo advies. De leerlingen die enkel Nederlands volgen is 235,9. Dit past ook bij een advies op vwo niveau.

De Wereldschool is zeer tevreden over het resultaat en wensen alle leerlingen van groep 8 succes in het voortgezet onderwijs, dat uiteraard ook via de Wereldschool te volgen is.

Volg ons ook op Facebook , Twitter en LinkedIn en blijf op de hoogte!