Al onze brugklassers toegang tot de Elektronische Leeromgeving!

De meeste leerlingen vinden het erg leuk om op de computer met de lessen van de Wereldschool bezig te zijn. Vanaf nu kunnen wij alle leerlingen uit de eerste klas (zowel vmbo als havo/vwo) toegang geven tot onze digitale leeromgeving Its Learning! Geen ingewikkelde activeringscodes meer om leuke filmpjes en extra opdrachten op internet te kunnen maken, maar alles goed bereikbaar met 1 knop in het leerlingvolgsysteem.

Its Learning wordt al gebruikt door onze leerlingen die voor het Nederlands Online pakket hebben gekozen, maar vanaf nu zijn ook alle andere vakken in deze omgeving beschikbaar zoals Aardrijkskunde, Engels, Geschiedenis, Wiskunde en nog veel meer andere vakken!  Alle leerlingen* die vanaf nu lespakketten uit 1 vmbo of 1 havo/vwo bestellen, zullen dus automatisch toegang krijgen.

Its Learning is gemakkelijk te bereiken via het leerlingvolgsysteem  en is jouw digitale studiewijzer. Je kunt de digitale versie van de lesmap bekijken en je hebt de mogelijkheid om extra oefenmateriaal te maken. Ook kun je hier leuke filmpjes en luisterfragmenten over de lesstof vinden.
Dit maakt het leren misschien net even iets makkelijker en leuker!

Op korte termijn zal ook voor de volgende klassen de toegang tot Its Learning gerealiseerd worden. Zodat ook zij het digitale lesmateriaal kunnen inzien. Voor de zomer zal iedere leerling uit ons voortgezet onderwijs gebruik kunnen maken van deze omgeving.

*Indien je Nederlands bestelt in fysieke vorm (dus geen Nederlandse Online) heb je geen toegang tot Its Learning nodig. Alle andere vakken (die je ook bij ons kunt bestellen) zullen wel automatisch toegang geven tot Its Learning.

Pre-order actie: Schrijf je kind vóór 1 juni in en profiteer!