Enquête begeleiding Wereldschool

De Wereldschool is altijd bezig om het onderwijs te verbeteren en te vernieuwen. Ook doen wij onderzoek naar verschillende vormen van onderwijs. Daarbij vinden wij het belangrijk om te weten wat de meningen en behoeften zijn van ouders en leerlingen van de Wereldschool. Daarom ontvangt u binnenkort een e-mail met de vraag of u mee wil doen met de Enquête begeleiding Wereldschool. Deze enquête is voornamelijk gericht op het contact met de docent van de Wereldschool. U wordt gevraagd op welke wijze u of uw kind contact heeft met de docent en wat u vindt van de kwaliteit van het contact. Daarnaast is een aantal vragen toegevoegd om uw behoefte naar een andere wijze van contact te achterhalen.

 

Indien u geen mail heeft ontvangen, kunt u ook via deze link deelnemen aan de enquête. Klik op de onderstaande link.

 

 Invullen enquête

 

De enquête duurt ongeveer 5 minuten. Graag zien wij uw antwoord tegemoet!